18/1

Utlysning 25.9. - 18.1.2024

Lanseringen av Eureka Xecs-kluster finansieringsansökan

Detta är en utlysning i två faser: Projektöversikterna kommer att lämnas in senast den 18 januari 2024.

Detaljerna finns på Call-webbplatsen.

Kontaktinformation


Hanna Rinta-Erkkilä (Eureka samarbets- och finansieringsprocess)
+358 40 751 4278

 

Jöns Tuomaranta (Xecs-finansiering)
+358 40 557 3079

 

e-post: fornamn.efternamn@businessfinland.fi

Utlysning har slutat!

Business Finland finansiering

Business Finland tillämpar nationella finansieringskriterier, inklusive de så kallade Co-Innovation Criteria för konsortier där forskning ingår. Det finns ingen specifik finansieringsbudget för denna utlysning.

Ansökningsperiod

Detta är en utlysning i två faser: Projektöversikterna kommer att lämnas in senast den 18 januari 2024. De förslag som väljs ut för utvärderingen av den andra fasen kommer att förbereda det fullständiga projektförslaget senast den 18 april 2024.

Läs mer om finansieringsansökan

Ansökningsinformationen för EUREKA XECS-kluster kommer att hållas den 31.10. du kan registrera dig från länken.