5/9

Utlysning 15.5.-5.9.2023

Utmaningstävling 2023: lokomotiv- och utmanarföretag

Deadline för den första omgångens tävlingsbidrag är tisdagen den 5 september 2023 klockan 23.59.

Ytterligare information

 

Karin Wikman
Business Finland
karin.wikman (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 723

 

Ilmari Absetz
Business Finland
ilmari.absetz (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 837

Business Finland har lanserat en ny utmaningstävling för lokomotiv- och utmanarföretag.

Material och inspelning av informationssessionen  (29.5.2023)

Utmaningstävlingen riktar sig till globalt verksamma lokomotivföretag som vill investera märkbart mera på forskning-, utveckling- och innovation (FUI) i Finland. Business Finlands finansiering är högst 20 miljoner euro för lokomotivföretaget och 50 miljoner euro för dess ecosystem.

Även så kallade utmanarföretag kan delta i tävlingen. Utmanarföretag strävar efter att växa till en global aktör, eller löser en mindre eller mer fokuserad utmaning, eller utvecklar helt ny affärsverksamhet eller stärker en internationell koncerns roll i Finland. Business Finlands finansiering kan vara högst 10 miljoner euro för ett utmanarföretag och 20 miljoner euro dess ekosystem.

Utmaningstävlingen öppnades den 15 maj 2023.

Deadline för den första omgångens tävlingsbidrag är tisdagen den 5 september 2023 klockan 23.59.

Ansökningsanvisningarna på finska (pdf)

Ansökningsanvisningarna på engelska (pdf)

Mer information om finansiering för lokomotivföretag

Om du behöver en version av materialet som överensstämmer med tillgänglighetsdirektivet, kontakta Business Finland via vår webbplats.