10/4

Utlysning 15.1.2024-10.4.2024

Utlysning om forskningsfinansiering till universitet och forskningsinstitut under nytt program inom cirkulär ekonomi för industriella materialflöden

Finansieringsansökningarna ska lämnas in senast den 10 april 2024

 

Mer information

 

Tuomas Lehtinen (bioekonomi och cirkulär ekonomi):
tuomas.lehtinen (at) businessfinland.fi

 

Kari Koskela (tillverkningsindustri, digitalisering):
kari.koskela (at) businessfinland.fi

 

Maarit Kokko (utvinningsindustri):
maarit.kokko (at) businessfinland.fi

 

Ilmari Absetz (byggnadsbranschen, cirkulär ekonomi):
ilmari.absetz (at) businessfinland.fi

 

Markku Lämsä (kemisk industri, bioekonomi):
markku.lamsa (at) businessfinland.fi

 

Utlysning har slutat!

I enlighet med sin strategi har Business Finland initierat en mission, Circular Transition for Zero Waste. Missionen syftar till att stärka finländska företags möjligheter att bättre än tidigare utnyttja betydande framtida marknadsmöjligheter.

Bakgrund

Under missionen planerar Business Finland att lansera 2024 ett nytt program för cirkulär ekonomi inom industriella materialflöden med arbetsnamnet Circularizing Industrial Material Flow.

Målet med programmet är att öka den finländska branschövergripande kompetensen inom cirkulär ekonomi för industriella materialflöden och att främja ett effektivt utnyttjande av avfall och sidoströmmar från materialintensiv industri utan spill.

Fokus för programmet är utnyttjande av avfall och sidoströmmar i nya typer av värdekedjor samt industriella symbioser och skapande av utbytbara, återvinningsbara, certifierade material och produkter.

 • nya typer av framtida lösningar för cirkulär ekonomi och värdekedjor som växer fram i gränssnittet mellan branscher
 • nya systemiska lösningar och tekniker som utnyttjar avfall och sidoströmmar (t.ex. industriell bioteknik och syntetisk biologi)
 • optimalt utnyttjande av sidoströmmar och spill (bioekonomi, gruv- och mineralindustri, tillverkningsindustri)
 • en betydande ökning av mervärdet, till exempel med hjälp av nya affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi
 • avlägsnande av hinder: tillgänglighet, kvalitet, reglering, logistik
 • undersökning av effekterna av cirkulär ekonomi på naturförlusterna: enhetliga indikatorer, metoder och inverkan på företagens konkurrensfördelar
 • utnyttjande av digitala plattformar och artificiell intelligens i materialflödeshanteringen och i nya affärsmodeller.

Projekten och deras förutsättningar

I ansökan finansieras Co-Research-forskningsprojekt. Det krävs att forskningsprojekten planeras i nära samarbete med företagen och att representanter för flera användarföretag deltar i styrgrupperna. Företagen ska också delta i finansieringen av offentlig forskning med en andel på sammanlagt minst tio (10) procent av den totala budgeten för offentlig forskning. I övrigt tillämpas Business Finlands normala Co-Research-finansieringskriterier på finansieringen. Dessutom ska projekten omfatta internationellt samarbete.

Tidsplan och budget för forskningsansökan

 • Forskningsansökan öppnas officiellt i början av januari 2024.
 • Vi förutsätter en diskussion med Business Finland innan ansökan skickas in. Diskussionerna organiseras i Teams med kontakt person.
 • Finansieringsansökningarna ska lämnas in senast den 10 april 2024 via Business Finlands nätservice. Mer detaljerade instruktioner om hur du lämnar in ansökan kommer att ges senare.
 • Forskningsfinansieringen som beviljas på grundval av denna ansökan uppskattas till cirka 4 miljoner euro. Forskningsprojekt konkurrerar om finansieringen med forskningsprojekt från andra program.
 • I den här ansökan kan du också föreslå teman som, förutom temana i denna ansökan, också passar in i lokomotivföretagens färdplaner för ekosystem eller deras gränssnit: Finansiering för lokomotivföretag och -ekosystem 
 • Projekt som förenar lokomotivföretagens ekosystem och detta program kan utöka Business Finlands finansieringsmöjligheter.