Bli kund

hos oss

För finländska kunder » Bli kund hos oss

Business Finland
tjänster

I valet av startup, SM och midcap-företag betonas företagets ambitioner och möjligheter att växa internationellt, ett starkt team med brett kunnande, verksamhetsidéns internationella konkurrensfördel samt att företaget har tillräckliga resurser och egen finansiering. Dessutom ska företaget våga förnya sin affärsverksamhet.

Att vara pionjär på sitt verksamhetsområde förutsätter nya, modiga och långsiktiga satsningar samt nätverk som korsar olika verksamhetsområden. Hos stora företag ligger tyngdpunkten istället på att förnya verksamheten och skapa nya nätverk.  De här nätverken byggs upp av aktörer från såväl forskningsorganisationer som startup och SM-företag.

Business Finland finansierar också forskningsorganisationers projekt. Tanken är att företagen ska kunna utnyttja resultaten och att de ska skapa förutsättningar för ny affärsverksamhet och internationell tillväxt.

Kartlägg ditt servicebehov

Business Finland erbjuder tillsammans med Team Finland-nätverket (Business Finland, Finnvera, utrikesministeriet, NTM-centralerna, Arbets- och näringsbyråerna) tjänster och finansiering för innovationer, tillväxt och internationalisering.

Fyll i kontakt formuläret som hjälper oss att identifiera de viktigaste punkterna i ditt tjänstebehov. Vi kontaktar dig inom cirka en vecka. 

Fyll i formuläret

 

Andra tjänster för företag

Företags Finlands telefontjänst ger råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag och om offentliga företags- och arbetsgivartjänster, bl.a tjänster som berör NTM-centralerna, Arbets- och näringsbyråerna, Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen och Finnvera.

Företags Finlands telefontjänst
+358 295 020 501

Läs mera 

Genvägar till information och tjänster för företag på "Suomi.fi"