Gott till Finland

Utländska investeringar ger finländska företag resurser att växa och hitta nya affärsmodeller med hjälp av forskning och utveckling. Invest in Finland stärker de finländska företagsekosystemen genom att främja utländska företags direkta investeringar i Finland.

Invest in Finland bygger framtidens Finland och skapar hållbar tillväxt. Invest in Finland hjälper utländska företag att hitta nya affärsmöjligheter i vårt land och utveckla Finland som investeringsmiljö. Invest in Finland förstår de utländska företagens perspektiv och tar fram information om utländska investeringar.

Invest in Finland verkar inom bio- och cirkulär ekonomi, hälso- och välfärdsteknik, turism, ren teknik samt informations- och kommunikationsteknik.

Utländska investeringar skapar också hållbar tillväxt: utländska företag stärker Finlands kluster av teknik, bioteknik och cirkulär ekonomi samt investerar i förnybar energi.

resultat 

 

Invest in Finlands resultat 2020: 34 kundföretag som investerade, 574 miljoner investerade euro, 916 nya arbetsplatser, 914 proaktiva kontakter och 51 första besök i Finland.

De utländska företagen utgör ungefär en procent av alla företag som är verksamma i Finland. Ändå sysselsätter de 18 procent av landets arbetskraft. Bara Invest in Finlands kunder ger Finland nästan 1 000 nya arbetsplatser årligen.

Invest in Finland är en del av Business Finland.

 

 

Invest in Finlands internationella webbplats

Läs mer om Invest in Finlands teman, materialen i verktygslådan för investerare och användbara länkar på Invest in Finlands internationella webbplats (på engelska).

Läs mer

Ta kontakt

Senior Director, Invest in Finland

Antti Aumo

+358 40 5050 477
Senior Advisor

Lars Hagebris

+46 706 656 590

Stockholm, Sweden and Norway

Communications Manager

Heli Hemgård

+358 40 901 5219

Visit Finland

Head of Industry, ICT & Digitalization

Janne Kari

+358 40 5410 580
Head of Industry, Cleantech, Invest in

Markku Kivistö

+358 50 5577 968
Senior Advisor

Kaija Laitinen

+358 40 822 0613

Global Insight

Head of Health and Travel Industry, Invest in Finland

Hanna Lankinen

+358 40 761 5551
Head of Marketing

Maija Palomäki

+358 407754021
Head of industry, Bio & Circular Economy

Juha Peltomäki

+358 40 343 3304
 
Senior Advisor

Annabella Polo

+358 50 477 5176

Global Insight