Nyckeltal från Business Finlands verksamhet

Business Finlands resultat och inverkan.

Vad vi

mäter

Innovationsverksamhet

Forsknings- och utvecklingsarbetet samt innovationsverksamheten spelar en viktig roll för nationalekonomin och det allmänna välbefinnandet. Innovationsarbetets inverkan syns på ett brett plan i landets nationalekonomi samt i samhället i stort. De positiva effekterna bidrar till att öka landets tillgångar och sysselsättningsgrad och förbättrar samtidigt områdens livskraft.

Ett flertal internationella och finländska forskningsresultat bevisar att offentlig forsknings- och utvecklingsfinansiering uppmuntrar företagen till att också själva satsa mer på just forskning och utveckling. Forskning visar att insatserna som görs inom forskning och utveckling leder till en märkbar ökning i företagens know-how och nätverk samt leder till nya patenter, produkter, processer och tjänster. Resultaten av det nya kunnandet och de nya verksamhetssätten syns sedan i företagets ökade omsättning, produktivitet och sysselsättningsgrad.

Business Finlands finansiering uppmuntrar företag till att satsa mer på forskning och utveckling. Vår finansiering och expertis resulterar i ny know-how och nya innovationer hos företagen. Tack vare nätverkande och innovativa företag sprids den positiva inverkan vidare och leder till ökad produktivitet och ekonomisk tillväxt. Välmående medborgare och en hälsosam omgivning är också synbara exempel på innovationsfinansieringens positiva inverkan.

 

Direkta utländska investeringar i Finland

Invest in Finland, som är en del av Business Finland, hjälper utländska företag att hitta affärsmöjligheter i Finland. Dessutom nätverkar vi aktivt med lokala och internationella aktörer för att kunna utveckla och koordinera nationella investeringar. Invest in Finland erbjuder också information om Finland som investeringsobjekt samt upprätthåller en databas med uppgifter om utländska företag som verkar i Finland.

Direkta investeringar i Finland år 2017 (senast november 2017)
Direkta investeringar i Finland år 2016

 

Utländska turister som övernattar i Finland

Visit Finland, som är en del av Business Finland, är expert på turism och fungerar som en aktiv internationell aktör inom området. Visit Finland arbetar för att främja utländsk turism i Finland, vilket bland annat innebär att stöda företag och företagsgrupper att utveckla och marknadsföra sina internationella turismtjänster. År 2016 uppgick inkomsterna för den utländska turismen i Finland till 3,9 miljarder euro.

I statistiktjänsten Rudolf hittar du den färskaste turismstatistiken samt information om turismens positiva inverkan.

 

Uppskattning av inverkan

Ett flertal olika internationella jämförelser har utnämnt Finlands innovationsmiljö till en av de bästa i världen. Som styrkor nämns en öppen och välfungerande växelverkan mellan företag och forskningsorganisationer samt kunnig personal inom forsknings-, och uvecklingsarbetet. Antalet investeringar som görs i forskning och utveckling samt den breda variation som karaktäriserar utbildningsväsendet och innovationsarbetet ses också som styrkor.

Vi följer kontinuerligt med resultaten och effekterna av vår verksamhet och de projekt vi finansierar. Bedömningen av vår innovationsverksamhet hjälper oss att utveckla oss så att vi kan erbjuda ändamålsenlig finansiering och service.

Vi följer också aktivt med internationella jämförelser och utredningar som gjorts av exempelvis OECD, EU och olika organisationer. Dessutom gör vi egna studier för att jämföra innovationsarbetet i olika länder.

Effektanalyser
Program rapporter