Affärer i miljardklass i sikte

Business Finland utnämner affärsekosystem som siktar på en ny affärsverksamhet på över en miljard euro till tillväxtmotorer. Tillväxtmotorer förverkligas genom en företagsdriven partnerskapsmodell för företag, forskningsorganisationer och offentliga aktörer, som söker lösningar på globala marknadsomvälvningar och skapar nya tillväxtsektorer i Finland.

Finansiering för orkestrering av ekosystem och kapitallån för plattformsbolag

Business Finland har finansierat tillväxtmotorer med kapitallån och bidrag (orkestreringsfinansiering).

Business Finlands bidragsbefogenhet anslås i statsbudgeten till forsknings- och utvecklingsverksamhet, vilket minskar möjligheterna att använda medlen för andra ändamål. Av denna anledning har finansieringen av nya tillväxtmotorer stoppats tills vidare. Forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till ekosystemen för pågående tillväxtmotorer kommer att fortsätta att finansieras.