Affärer i miljardklass i sikte

Välkommen att vara med och bygga upp en ny exportverksamhet i miljardklass i Finland!

Business Finland utnämner affärsekosystem som siktar på en ny affärsverksamhet på över en miljard euro till tillväxtmotorer. Tillväxtmotorer förverkligas genom en företagsdriven partnerskapsmodell för företag, forskningsorganisationer och offentliga aktörer, som söker lösningar på globala marknadsomvälvningar och skapar nya tillväxtsektorer i Finland.

Finansiering för orkestrering av ekosystem och kapitallån för plattformsbolag

Business Finland erbjuder tillväxtmotorer finansiering för orkestrering av ekosystemet samt kapitallån för plattformsbolag. Regeringen har allokerat totalt 60 miljoner euro kapitallån för tillväxtmotorer under 2018 och 2019.

Företagen, forskningsorganisationerna och de offentliga aktörerna i tillväxtmotorerna har dessutom tillgång till Business Finlands övriga finansieringstjänster.

Tillväxtmotorer har finansierats sedan början av 2018.

Tillväxt-

motorer

Information om vinnarna i den första konkurrensutsättningen och innehållet i nästa konkurrensutsättningsomgång
(Informationsmöte om tillväxtmotorer 14.12.2018)

Se video (på finska): Business Finlands generaldirektör Pekka Soini berättar om Business Finlands mål och tillväxtmotorer

Se presentationsmaterial och videoinspelningar (på finska) från informationsmötet: Plattformsbolagen som fått kapitallån presenterar sin berättelse och tillväxtvision. Öppning av den andra tillväxtmotoromgången, start av marknadsdialog