Väx på den internationella marknaden

Business Finland erbjuder finansiering för forskning, produktutveckling och olika former av affärsutveckling företrädesvis i små och medelstora företag. Stora företag och forskningsorganisationer kan beviljas finansiering för samprojekt med små- och medelstora företag.

Utlysningar

Europeiska finansieringsmöjligheter