Global tillväxt från dataekonomi

Målet med programmet Dataekonomi är att uppmuntra finländska företag att utveckla internationella affärer baserat på utnyttjande och delning av data.

Program
beskrivning

Målet med programmet Dataekonomi är att uppmuntra finländska företag att utveckla internationella affärer baserat på utnyttjande och delning av data. Programmet kommer att fortsätta till slutet av 2027 och dess mål är att påskynda utmanande utvecklingsprojekt relaterade till dataekonomin med upp till 135 miljoner euro.

Programmet Data Economy riktar sig till finländska företag av alla storlekar, men särskilt till små och medelstora företag, som strävar efter betydande förnyelse av sina internationella affärsmöjligheter. Målet med programmet är att få finländska företag att förstå mervärdet och betydelsen av datadelning, initiera förändringar inom företag, bygga globala dataekonomiska ekosystem i Finland och påskynda ny export skapad med hjälp av dataekonomi lösningar.

Ta
kontakt

Head of Data Economy Program

Kari Klossner

+358 40 0717 298