Ny konkurrensfördel för den finska chipindustrin

Målet med The Chips Campaign är att stödja den finska sektorn för mikroelektronik, fotonik och kvantteknik (HW Tech) för att ta tillvara de nya affärsmöjligheter som uppstår i Europa och på utvalda globala marknader i samband med omstruktureringen av de globala värdekedjorna.

The
Chips
Campaign-
kampanj

Det finns ett befintligt och växande beroende av system som möjliggörs av mikroelektronik och fotonik. Digitaliseringen och även den gröna omställningen är beroende av den fysiska teknik som möjliggör dem, och branschen förväntas passera 1 biljon USD år 2030, vilket innebär mer än en fördubbling av dess storlek på bara sex år. Värdekedjorna har blivit mycket centraliserade och EU investerar 43 miljarder euro för att stärka Europas tekniska ledarskap inom FoU, design och tillverkning och för att återföra kritiska delar av mikroelektronikens leveranskedja.

European Chips Act är ett strategiskt ramverk för Europa för att underlätta förstärkningen av de europeiska värdekedjorna och det öppnar möjligheter för finska företag och forskningsinstitut att bli en del av europeiska ekosystem och den globala värdekedja som återuppstår.

Finland har internationellt starka färdigheter och expertis inom mikroelektronik, fotonik och kvantmekanik, vilket ger en idealisk grund för tillväxt. Det finns över 300 företag i branschen i Finland som har en betydande tillväxtpotential. Branschen förväntas växa betydligt under de kommande åren både vad gäller intäkter och antal anställda.

Denna kampanj syftar till att öka tillväxten genom att skräddarsy Business Finlands rådgivning, FoU-finansiering, handelsfrämjande och främjande av utländska direktinvesteringar till de specifika behoven i denna sektor.

Ta
kontakt

Head of the Chips Campaign

Toni Mattila

+358 40 5009 909