Siirry sisältöön

19/4

Haku 6.3.-19.4.2023

Aiehaku: Data Economy, Hydrogen & Batteries, Immersive Customer Experience

Business Finland on käynnistänyt aiehaun liittyen teemoihin: Data Economy, Hydrogen & Batteries ja Immersive Customer Experience. Tähän aiehakuun ja sitä seuraavaan varsinaiseen rahoitushakuun on varattu yhteensä 23 miljoonaa euroa rahoitusta. Aiehaku päättyy 19.4.2023.

Lisätietoja

 

Timo Sorsa ja Kari Koskela (Data Economy)

 

Tero Ijäs ja Maarit Kokko (Hydrogen & Batteries)

 

Juha Heinola ja Aki Parviainen (Immersive Customer Experience)

 

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Katso tallenne ja esitykset infotilaisuudesta 13.3.

Lisätietoja aiehaun teemoista. Tarkemmat kuvaukset löytyvät jokaisen teeman hakuohjeistuksesta.

Data Economy

Business Finland on käynnistänyt Data Economy -ohjelman. Tässä haussa etsitään datatalouteen liittyviä kehityshankkeita, joilla pyritään kasvattamaan suomalaista osaamista ja yritysten kyvykkyyttä luoda uutta vientiliiketoimintaa datan hyödyntämisen ja jakamisen avulla. Haussa etsitään hankkeita, joissa tutkitaan, ideoidaan ja kehitetään datatalouteen liittyviä uusia liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksia rakentavia yhteistyö- ja liiketoimintamalleja, sekä datan avulla saatavaa arvonluontia verkostoissa. Haussa etsitään erityisesti hankkeita, joissa keskitytään datan jakamiseen ja käyttöön arvoverkoissa, organisaatioiden sekä toimialojen välillä. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi datan omistajuuteen, hallintaan ja jakamiseen, datan markkinapaikkoihin ja alustoihin, uusiin ansaintamalleihin sekä datan ja eri järjestelmien yhteen toimivuuteen.

Lue hakuohjeistus (Data Economy, pdf)

Hydrogen & Batteries

Business Finlandin tavoitteena on käynnistää keväällä 2023 Hydrogen and Batteries – Dual Helix of Decarbonization -ohjelma. Hydrogen & Batteries -teemaan avataan aiehaku, jolla pyritään löytämään uusia ja innovatiivisia ideoita, jotka edistävät vetyyn ja akkuihin liittyvää kehitystä ja tulevaisuuden vientiliiketoimintaa. Aiehakemuksia toivotaan esimerkiksi seuraavilta aihealueilta vetyyn liittyen: vetyratkaisut teollisuuden tarpeisiin ja innovatiivinen loppukäyttö, power-to-x-innovaatiot, digitaaliset ratkaisut, uudet liiketoimintamallit ja vetyyn liittyvät materiaali-innovaatiot. Akkuihin liittyen toivottuja aiheita ovat muun muassa uudet, kestävyyttä parantavat tuotantoteknologiat, materiaalitekniset ratkaisut, kuten kriittisten materiaalien korvaaminen sekä akkuarvoketjun eri vaiheiden tuotannon ja tuotteiden turvallisuuden parantaminen.

Lue hakuohjeistus (Hydrogen & Batteries, pdf)

Immersive Customer Experience

Business Finland valmistelee vuonna 2023 uuden Immersive Digital Life -mission käynnistämistä. Yhtenä immersiivisyyden osa-alueena nähdään sen mahdollistama uudenlainen asiakaskokemus ja uudet liiketoimintamallit.

Nyt etsittävissä hankkeissa tutkitaan, ideoidaan ja kehitetään digitaalisen ratkaisun ja voittavan asiakaskokemuksen luovasti yhdistäviä innovatiivisia kokonaisuuksia. Hankkeissa rakennetaan uuteen osaamiseen perustuen skaalautuvia konsepteja, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaille uudella ja ainutlaatuisella tavalla. Hankkeiden tavoitteena on yhdistää Suomen vahva digitaalisten teknologioiden osaaminen ja esim. palvelumuotoilu, käyttäytymis- ja neurotieteet sekä datan hyödyntäminen ja näin auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään uutta liiketoimintaa.

Haun ensisijaisena kohderyhmänä ovat digitaalista kuluttajaliiketoimintaa tutkivat ja kehittävät konsortiot.

Lue hakuohjeistus (Immersive Customer Experience, pdf)

Aikataulu ja valintaprosessi

  • Aiehaku avataan 06.03.2023. Aiehakemukset, eli projekti-idean lyhyet kuvaukset pyydetään toimittamaan 19.04.2023 mennessä Business Finlandin kirjaamoon.
  • Business Finland arvioi aiehakemukset, antaa hakijoille palautetta hakemuksesta ja kertoo, suositellaanko varsinaisen rahoitushakemuksen lähettämistä vai ei.
  • Varsinaiset rahoitushakemukset pyydetään lähettämään 30.08.2023 mennessä Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta. Varsinaisten hakemusten rahoitukseen käytetään Business Finlandin normaaleja Co-Research- ja Co-Innovation-rahoitusinstrumentteja.