19/4

Utlysning 6.3.-19.4.2023

Idéutlysning: Data Economy, Hydrogen & Batteries, Immersive Customer Experience

Business Finland har öppnad en utlysning för idéer relaterade till teman: Dataekonomi, Hydrogen & Batteries och Immersive Customer Experience. Totalt har 23 miljoner euro anslagits för denna utlysning och den efterföljande faktiska finansieringsansökan. Utlysningen av idéer avslutas den 19 april 2023.

Ytterligare information

 

Timo Sorsa och Kari Koskela (Data Economy)

 

Tero Ijäs och Maarit Kokko (Hydrogen & Batteries)

 

Juha Heinola och Aki Parviainen (Immersive Customer Experience)

 

E-postadress: forstnamn.slaktnamn@businessfinland.fi

Mer on teman Data Economy, Hydrogen & Batteries och Immersive Customer Experience.

Temat Dataekonomi söker projekt relaterade till dataekonomin, som syftar till att öka finländskt kunnande och företags förmåga att skapa nya exportaffärer baserat på utnyttjande och delning av data.

Temat Hydrogen & Batteries syftar till att hitta nya och innovativa idéer som främjar väte- och batterirelaterad utveckling och framtida exportaffärer

Immersive Customer Experience tema söker projekt som kreativt kombinerar digital lösning med en vinnande kundupplevelse.

Schema och urvalsprocess

  • Ansökningsprocessen öppnar den 6 mars 2023. Avsiktsansökningar, det vill säga korta beskrivningar av projektidén, begärs in till Business Finlands registerkontor senast den 19 april 2023.
  • Business Finland utvärderar avsiktsansökningarna, ger de sökande feedback på ansökan och berättar om det rekommenderas att skicka in den aktuella finansieringsansökan eller inte.
  • Aktuella finansieringsansökningarna begärs att skickas senast den 30 augusti 2023 via Business Finlands webbtjänst. Business Finlands vanliga finansieringstjänster för Co-Research och Co-Innovation används i aktuella ansökningarna.

Läs mer (på finska)

Läs mer (på engelska)