Siirry sisältöön

26/9

Haku 5.6.-26.9.2023

Kehittyvät markkinat – Co-Creation-rahoitushaku

Lähetä hakemukset tiistaihin 26.9.2023 klo 23.59 mennessä.

Lisätietoja

 

Kiira Kärkkäinen
+358 50 5206 171
kiira.karkkainen (at) businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Onko sinulla tutkimusidea sekä kokemusta ja verkostoja, jotka edistävät liiketoimintaa kehittyvillä markkinoilla? Haluatko rakentaa konsortiota yhdessä suomalaisyritysten kanssa kohti kestävän kehityksen liiketoimintamahdollisuuksia?

Business Finland tarjoaa tässä Co-Creation-haussa rahoitusta konsortioiden rakentamiselle kehittyvien markkinoiden kestäviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Rahoitushaun toteuttaa Business Finlandin Developing Markets Platform (DevPlat), joka tarjoaa kehittyviin markkinoihin liittyviä rahoitus- ja neuvontapalveluita yhdessä ulkoministeriön kanssa.

Haun tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteena on synnyttää merkittäviä, kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille kehittyvillä markkinoilla sekä mahdollistaa tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen tekeminen tutkimusorganisaatioille – tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja ammattikorkeakouluille.

Tämä rahoitushaku kannustaa tutkimusorganisaatioita rakentamaan yrityspainotteisia konsortioita valitun tutkimusidean ja tunnistettujen liiketoimintamahdollisuuksien ympärille kehittyvillä markkinoilla. Rahoitettavien hankkeiden on tarkoitus:

 • Auttaa tutkimusorganisaatioita havainnollistamaan, miten valittu tutkimusidea voi edistää samanaikaisesti sekä kestävän kehityksen tavoitteita että suomalaisten yritysten liiketoimintaa kehittyvillä markkinoilla.
 • Auttaa tutkimusorganisaatioita rakentamaan valitun tutkimusidean ympärille konsortio yhdessä suomalaisten yritysten kanssa.
 • Auttaa tutkimusorganisaatioita tunnistamaan sopivimmat kumppanit kehittyvillä markkinoilla valitun tutkimusidean ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien eteenpäin viemiseksi.
 • Auttaa tutkimusorganisaatioita työstämään valittua tutkimusideaa eteenpäin yhdessä yritysten, paikallisten ja muiden mahdollisten kumppanien kanssa.
 • Auttaa tutkimusorganisaatioita valmistelemaan Business Finlandin Co-Innovation-hanketta, jonka tutkimusorganisaatio ja sen uudet yrityskumppanit toteuttavat tiiviissä yhteistyössä.

Haun painopisteet

Haku mahdollistaa tutkimushankkeet, jotka keskittyvät OECD:n määritelmän mukaisiin kehittyviin markkinoihin Kiinaa lukuun ottamatta. Erityisenä maantieteellisenä painopisteenä tässä haussa ovat Filippiinit, Indonesia, Kenia ja Vietnam.

Temaattisesti haku keskittyy kohdemaiden tarpeiden ja Suomen talouden vahvuusalueiden – etenkin digitaalisuus, hiilineutraalius ja uusiutuva energia, bio- ja kiertotalous sekä terveysratkaisut – yhdistämiseen.

Haussa painotetaan myös yhteyksiä EU Global Gatewayn, kansainvälisten rahoituslaitosten ja/tai YK-hankintojen tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Tämä rahoitushaku tavoittelee erityisesti sellaisia tutkimusryhmiä, joilla on jo valmiina:

 • Yritysverkostoja Suomessa.
 • Verkostoja kehittyvillä markkinoilla, kansainvälisissä rahoituslaitoksissa ja/tai YK:ssa.
 • Osaamista kehittyvien markkinoiden toimintaympäristöissä navigoimiseen.

Rahoitettavat hankkeet

Rahoituksen hakijat voivat olla tutkimusorganisaatioita, kuten tutkimuslaitoksia, yliopistoja tai ammattikorkeakouluja.

Haku noudattaa Business Finlandin Co-Creation-rahoituksen yleisiä kriteereitä ja rahoitusehtoja. Co-Creation-hanke tähtää Co-Innovation-yhteishankkeeseen, jonka tutkimusorganisaatio ja sen yrityskumppanit toteuttavat tiiviissä yhteistyössä. Tavoitteena on, että yrityksille syntyy merkittäviä kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja tutkimusorganisaatiolle mahdollisuus tehdä tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta.

Co-Creation-rahoituksen avulla Business Finland tukee:

 • Yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteiskehittämistä.
 • Sitoutuneen yrityskonsortion rakentamista tutkimusidean ympärille.

Co-Creation-rahoituksen yleisten kriteerien lisäksi tässä haussa käytetään erityisiä kriteereitä ja arviointiperusteita:

 • Tutkimusidean ja kehitettävän ratkaisun kohdentuminen kehittyville markkinoille sekä erityisesti Filippiineille, Indonesiaan, Keniaan tai Vietnamiin.
 • Tutkimusidea ja kehitettävä ratkaisu painottaa kohdemaiden tarpeiden ja Suomen talouden vahvuusalueiden – etenkin digitalisaatio, hiilineutraalius ja uusiutuva energia, bio- ja kiertotalous sekä terveysratkaisut – yhdistämistä sekä edistää samalla perustellusti 1-2 kestävän kehityksen tavoitetta.
 • Hakijan olemassa olevat verkostot valituilla kehittyvillä markkinoilla sekä osaaminen valituissa toimintaympäristöissä navigoimisessa – todennettavissa esimerkiksi aiempien toteutettujen hankkeiden tai muun yhteistyön avulla.
 • Tutkimusidean ja kehitettävän ratkaisun liittyminen EU Global Gatewayn, kansainvälisten rahoituslaitosten ja/tai YK-hankintojen tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin kehittyvillä markkinoilla sekä hakijan olemassa olevat verkostot ja osaaminen näihin mahdollisuuksiin liittyen – todennettavissa esimerkiksi aiempien toteutettujen hankkeiden tai muun yhteistyön avulla.

Voimme myöntää tutkimusorganisaatiolle rahoituksen, joka kattaa 60% projektille hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Projektin kokonaiskustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa per idea. Projekti voi olla myös useamman eri tutkimusorganisaation yhteinen, mutta sen kokonaiskustannukset voivat silti olla enintään 100 000 euroa.

Rahoituksen hakeminen

Hakijan ja hakemuksen perustiedot täytetään Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa: siirry sähköiseen asiointipalveluun

Hakemusta tehdessä hakemuspalvelussa valitaan:

 1. Tutkimusorganisaatiot
 2. 'Rahoituspalvelu': Co-Creation
 3. 'Ohjelmat ja muut liitynnät' -kohdassa valitse: Developing Markets Platform (DevPlat)

Aikataulu

Rahoitettavien hankkeiden kesto voi olla 4-6 kuukautta.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on tiistai 26.9.2023 klo 23.59 mennessä.

Ennen hakemuksen jättöä on tärkeää käydä keskustelua Business Finlandin kanssa. Tätä varten Business Finland tarjoaa seuraavia mahdollisuuksia:

Lue lisää

Developing Markets Platform, DevPlat (pdf)

Co-Creation-rahoitus