26/9

Utlysning 5.6.-26.9.2023

Utvecklingsmarknader – Co-Creation-finansieringsutlysning

Vänligen skicka in er ansökan senast tisdagen den 26 september 2023 kl. 23:59.

Ytterligare information

 

Kiira Kärkkäinen
+358 50 5206 171
kiira.karkkainen (at) businessfinland.fi

Har du en forskningsidé, erfarenhet och nätverk som kan bidra till att skapa nya affärer på utvecklingsmarknader? Vill du bygga konsortier för hållbara affärsmöjligheter – tillsammans med finska företag?

Med denna Co-Creation-utlysning erbjuder Business Finland finansiering för att bygga konsortier för hållbara affärsmöjligheter på utvecklingsmarknader. Utlysningen genomförs av Business Finlands Developing Markets Platform (DevPlat), som erbjuder finansiering och rådgivning i anslutning till utvecklingsmarknader i samarbete med utrikesministeriet.

Syftet med utlysningen är att skapa betydande, hållbara affärsmöjligheter för finska företag på utvecklingsmarknader och göra det möjligt för forskningsorganisationer – forskningsinstitut, universitet och yrkeshögskolor – att bedriva vetenskaplig forskning på hög nivå.

Tidtabell

De projekt som ska finansieras kan pågå i 4-6 månader.

Sista ansökningsdag är tisdagen den 26 september 2023 kl. 23.59.

Läs mer

Developing Markets Platform, DevPlat (pdf)

Co-Creation-finansiering