Siirry sisältöön

29/9

Haku 6.3.-29.9.2023

Rahoitushaku luovan talouden uudistumisen ja kasvun tueksi

Rahoituksen hakuaika päättyy 29.9.2023.

 

Lisätietoja

 

Erillishaut:
• Co-Research-tutkimushankkeet: aki.parviainen (at) businessfinland.fi
• Pilotointi- ja kokeiluhankkeet: olli.sinerma (at) businessfinland.fi


Jatkuva haku:
• Yrityshankkeet: olli.sinerma (at) businessfinland.fi
• Co-Innovation-hankkeet: aki.parviainen (at) businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Päämääränä on nostaa pitkäjänteisesti luovan talouden tki-intensiivisyyttä ja vahvistaa yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Näin edistetään luovan talouden uusiutumista sekä valmiuksia liiketoiminnan skaalautuvan kasvun tavoittelemiselle. 

Hakuinfo 13.6.2023 klo 9-9.45

Tapahtuman tallenne lisätään tälle sivulle

Hakuinfo 21.3.2023

Haku

Katso koko hakuteksti (pdf)

Rahoituksella edistetään erityisesti seuraavia teemoja:

 • Luovista cross sector -sisällöistä menestystarinoita IP-osaamisen avulla
  Rahoitettavissa tutkimushankkeissa tarkastellaan erityyppisistä (tyypillisesti digitaalisista) sisällöistä koostuvien tuotantokokonaisuuksien tuotanto-, ideointi/konseptointi- ja kaupallistamisprosessiin liittyviä tutkimuskysymyksiä. Yritysten hankkeissa tutkitaan ja kehitetään tuotanto- ja kaupallistamisprosessin sekä demojen edellyttämiä uusia ratkaisuja, joiden avulla voidaan hyödyntää luovaa sisältöä toisissa vertikaaleissa (esim. kirjallisuudesta AV-tuotantoihin ja/tai peleihin). Molempien osalta olennaista on, että kehitettäviin ratkaisuihin kohdistuu merkittäviä kaupallisesti skaalautuvia mahdollisuuksia. Huomiota kiinnitetään erityisesti ideoiden uutuuteen, ansaintamalliin ja IP-osaamisen tavoitteelliseen hyödyntämiseen sekä saavutettavaan kilpailuetuun suhteessa olemassa oleviin ratkaisuihin.

 • Luovan talouden vipuvaikutus eri toimialoilla
  Rahoitusta voidaan myöntää tutkimushankkeille, joissa tutkitaan ja kehitetään luovan osaamisen ja menetelmien tuomia uusia vipuvaikutusmahdollisuuksia kilpailuedun saavuttamiseksi niin sanotuilla vakiintuneilla toimialoilla. Yrityshankkeissa rahoitusta voidaan myöntää muille kuin perinteisten luovien toimialojen yrityksille, jotka hankkivat luovia palveluita ja osaamista kasvattaakseen kilpailukykyään esimerkiksi uudistuneiden toimintamallien ja tki-prosessien kautta. Olennaista on, että kokeiltavien ratkaisujen kehittäminen on liiketoiminnallisesti tavoitteellista ja että siihen sisältyy merkittävän kilpailuedun saavuttamisen mahdollisuus. Sen ohella painotetaan riittävää digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä..

 • CreaTech-alueen uudet mahdollisuudet
  Rahoitusta voidaan myöntää tutkimushankkeille, jotka etsivät uutta osaamista, jolla yhdistetään tulevaisuuden immersiivisten ratkaisujen tuomat mahdollisuudet ja syvä asiakasymmärrys luovan talouden voittaviksi liiketoimintamalleiksi ja toteutuskokonaisuuksiksi. Yritysten hankkeissa painopisteenä on edellä kuvattujen ratkaisujen tutkiminen ja kehittäminen, niiden tavoitteellinen testaaminen sekä liiketoimintaan tähtäävän tiekartan laatiminen ja hahmottaminen. Olennaista on, että ratkaisuihin kohdistuu merkittäviä, kaupallisesti skaalautuvia mahdollisuuksia. Huomiota kiinnitetään erityisesti ideoiden uutuuteen, ansaintamalliin ja kilpailuetuun suhteessa olemassa oleviin ratkaisuihin.

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea?

Toteutuskokonaisuus koostuu kahdesta erillishausta sekä jatkuvasta hausta:

Erillishaut
 • Co-Research-tutkimushankkeet -haussa rahoitusta voidaan myöntää tutkimusorganisaatioiden toteuttamille tutkimushankkeille. Hakijana voi olla yksi tai useampi tutkimusorganisaatio yhdessä.

  Kaikki osallistuvat tahot hakevat erikseen rahoitusta omaan osuuteensa liittyviin kustannuksiin. Rahoitustaso on joko 60 tai 70 %.

 • Pilotointi- ja kokeiluhankkeet
  Rahoitettavan kehityshankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset voivat olla enintään 200 000 euroa. Avustusta myönnetään 50 % hyväksytyistä kustannuksista, joten sen enimmäismäärä on 100 000 euroa. Rahoitus on de minimis -tukea.

 Jatkuva haku
 • Tutkimukselliset yritys- tai yhteishankkeet
  Haussa rahoitetaan em. teemoihin liittyvää uutta luovaa tutkimuksellista työtä avustuksella, joka kohdistetaan yritysten itsenäisiin tutkimusprojekteihin tai yhdessä tutkimusorganisaatioiden kanssa tehtäviin Co-Innovation-projekteihin.

  Hankkeiden kokoa ei ole rajoitettu. Avustuksen määrä riippuu yrityksen kokoluokasta ja voi olla joko 40 % (suuret yritykset) tai 50 % (pk-yritykset). Tutkimuslaitosten rahoitustaso on 70 tai 80 %.

Miten rahoitusta haetaan?

Ota aina ensin yhteyttä Business Finlandiin. Keskustelu ennen rahoitushakemuksen jättämistä auttaa sinua nopeammin eteenpäin.

Tutkimukselliset yrityshankkeet: olli.sinerma (at) businessfinland.fi

Pilotointi- ja kokeiluhankkeet: olli.sinerma (at) businessfinland.fi

Yhteishankkeet (Co-Innovation tai Co-Research): aki.parviainen (at) businessfinland.fi

Hakemukseen liitetään projektisuunnitelma. Jos sinulla ei ole valmista projektisuunnitelmaa, voit käyttää runkona projektisuunnitelmamallia: Tempo-projektisuunnitelman ohje ja mallipohja (docx).

Hakijan ja hakemuksen perustiedot täytetään Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa.

Hakuaikataulu

 1. Co-Research-tutkimushaku käynnistyy 6.3.2023 ja päättyy 31.8.2023.

 2. Jatkuvan haun puitteissa tehtäviä yritysten tai yritysten ja tutkimusorganisaatioiden hakemuksia voi jättää 6.3.2023 alkaen ja ne on jätettävä viimeistään 15.9.2023.

 3. Pilotointi- ja kokeiluhankkeiden haku käynnistyy 1.8.2023 ja hakemukset on jätettävä viimeistään 29.9.2023.

Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRF) tässä haussa rahoitettavien hankkeiden tulee päättyä viimeistään joulukuussa 2025.

#KestäväKasvu