Siirry sisältöön

Rahoitusta yrityksille Horisontti-, EDF- ja Innovaatiorahasto-projektien valmisteluun

Valmistelurahoitus on suunnattu yrityksille laajojen Horisontti Eurooppa -projektien, Euroopan puolustusrahaston (EDF) projektien ja Innovaatiorahaston projektien valmisteluun. Kriteerit eri EU-rahoitusohjelmien valmisteluprojektien rahoitukselle eroavat paikoin toisistaan.

 

Horisontti- ja EDF-projektien valmistelun rahoitus yrityksille

Valmistelurahoitus on yrityksille, joilla on valmisteilla laaja konsortioprojekti, jossa suomalaiskumppanille on tulossa merkittävä rooli. Hakemuksessa on kuvattava EU-projektissa vaadittava konsortio, mikä yleisesti ottaen tarkoittaa, että hakijalla on tiedossa kumppaneita vähintään kolmesta EU- tai liitännäisvaltiosta.

 1. EU-projektin kokonaiskustannusten on oltava vähintään 3 M€.
 2. Business Finland voi hyväksyä valmisteluvaiheen projektin kustannuksiksi enintään 5 % tavoitellun EU-projektin hakemukseen kirjatusta kyseisen osallistujan kokonaiskustannusten määrästä (esim. 1 M€ = 50 000 €).
 3. Business Finlandin rahoitusosuus on 75 prosenttia kustannuksista, kuitenkin enintään 60 000 €.
 4. EU-hakemuksen laatimisen kustannukset voidaan hyväksyä osaksi valmistelukustannuksia.
RAHOITUKSEN MAKSAMINEN
 1. Ennakkoa ei tässä rahoituspalvelussa makseta.
 2. Business Finlandin valmisteluprojektin kustannukset voit tilittää, kun EU-hakemus on arvioitu. EU-hakemuksen on täytettävä kussakin EU-ohjelmassa määritellyt kynnysarvot, jotta avustus maksetaan:
  1. Horisontti Eurooppa: vähintään 3 pistettä jokaisesta kolmesta arvioidusta osiosta (excellence, impact, implementation).
  2. EDF (Euroopan puolustusrahasto): tutkimusprojektit vähintään 30 pistettä, kehitysprojektit vähintään 37 pistettä.
 3. Raportiksi Business Finlandille riittää lyhyt kuvaus valmistellusta EU-projektista, kustannustilitys ja EU:n arviointiraportti.
 4. Tilintarkastajan lausuntoa ei tarvita.
Mitä yritykseltäsi vaaditaan?
 1. Henkilöstö Suomessa vähintään 2 htv, joista ainakin yhden on oltava kokoaikainen työntekijä
 2. Taseessa nettorahoitusvaroja vähintään valmisteluprojektin kokonaiskustannusten verran
 3. Tämä rahoitus on de minimis -tukea. Yrityksesi voi saada de minimis -tukea enintään 300 000 euroa kolmen vuoden jakson aikana. Samaan konserniin tai määräysvaltaan (esim. enemmistöomistuksen tai sopimusten perusteella) kuuluvien yritysten de minimis -rahoitus lasketaan yhteen.

Innovaatiorahasto-projektien valmistelun rahoitus yrityksille

EU:n Innovaatiorahaston (Innovation Fund) tavoitteena on tuoda markkinoille ratkaisuja eurooppalaisen teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Rahasto tarjoaa yrityksille avustusta innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden kaupallistamiseen ja skaalaukseen. Business Finland tarjoaa rahoitusta projektien valmisteluun.

 1. Business Finland voi hyväksyä valmisteluvaiheen projektin kustannuksiksi enintään 5 % tavoitellun EU-projektin hakemukseen kirjatusta kyseisen osallistujan kokonaiskustannusten määrästä (esim. 3,5 M€ = 175 000 €).
 2. Business Finlandin rahoitusosuus on 50 prosenttia kustannuksista, kuitenkin enintään 200 000 €.
 3. EU-hakemuksen laatimisen kustannukset voidaan hyväksyä osaksi valmistelukustannuksia
RAHOITUKSEN MAKSAMINEN
 1. Ennakkoa ei tässä rahoituspalvelussa makseta.
 2. Valmistelurahoituksen hakemus tulee jättää heti, kun kustannuksia aiotaan kerryttää. Ennen hakemuksen jättämispäivää syntyneitä kustannuksia ei hyväksytä.
 3. Valmisteluprojektin kustannukset voit tilittää, kun EU-hakemus on arvioitu. Rahoituksen maksamisen ehtona on, että EU-hakemus on tullut arvioiduksi kaikilta osin. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ("GHG emission avoidance"), innovaation asteen ("degree of innovation"), toistettavuuden (”replicability), projektin kypsyyden (project maturity) sekä kustannustehokkuuden ("cost efficiency") osioiden on kaikkien oltava arvioituna. Jos hakija saa tiedon, ettei Innovation Fund -hanketta tulla kaikilta osin arvioimaan, tieto on toimitettava viipymättä Business Finlandille.
 4. Raportiksi Business Finlandille riittää lyhyt kuvaus valmistellusta projektista, kustannustilitys ja EU:n arviointiraportti.
 5. Tilintarkastajan lausuntoa ei yleensä tarvita. Tarve arvioidaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä.
Mitä yritykseltäsi vaaditaan?
 1. Yrityksellä tulee olla uskottavat edellytykset Innovaatiorahaston projektin toteuttamiseksi.
 2. Jotta projekti sopii Innovaatiorahaston rahoittamaksi, tulee sen olla riittävän kypsä suunnittelun, liiketoimintamallin sekä rahoitus- ja oikeudellisen mallin osalta.
 3. Yrityksen hallituksen ei vielä tule olla tehnyt lopullista investointipäätöstä.
 4. Yrityksellä on valmius koota rahoitus hankkeelle määritellyn rahoitusvajeen (funding gap) ulkopuoliselle omalle osuudelle.
 5. Valmistelurahoitus on de minimis -tukea. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 300 000 euroa kolmen vuoden jakson aikana. Samaan konserniin tai määräysvaltaan (esim. enemmistöomistuksen tai sopimusten perusteella) kuuluvien yritysten de minimis -rahoitus lasketaan yhteen.

Horisontti-, EDF- tai Innovaatiorahasto-hakemuksen valmistelu osana Business Finlandin rahoittamaa tutkimus-, kehittämis- ja pilotointiprojektia

Horisontti Eurooppa -projektien, Euroopan puolustusrahaston (EDF) projektien ja EU:n Innovaatiorahaston projektien valmistelua voidaan rahoittaa myös osana muuta Business Finlandin rahoittamaa projektia, jos tavoitteena on esimerkiksi laajentaa hanketta tai jatkaa sitä kansainvälisen yhteistyön projektiksi.

 1. EU-projektin valmistelu on kuvattava vastaavan Business Finlandin projektin projektisuunnitelmassa omana työpakettina.
 2. Projektisuunnitelmassa on kuvattava myös, miten tavoittelemasi EU-projekti laajentaisi tai jatkaisi Business Finlandin projektia.
 3. Myös käynnissä oleviin Business Finlandin rahoittamiin projekteihin voi hakea projektisuunnitelman ja kustannusarvion muutosta, mikäli projektin laajentaminen EU-projektiksi tulee ajankohtaiseksi. EU-projektin valmistelukustannuksien sisällyttäminen käynnissä olevaan Business Finlandin projektiin ei kuitenkaan kasvata Business Finlandin alun perin myöntämää rahoitusta.
 4. Hyväksyttävien valmistelukustannuksien tulee olla kohtuulliset suhteessa tavoiteltuun EU-rahoitukseen.
 5. Valmistelukuluina hyväksytään esimerkiksi kumppaneiden ja yhteistyömahdollisuuksien kartoituksen ja valmistelun kuluja. EU-rahoitushakemuksen laatimista ei rahoiteta.

 

Katso ohjeet valmistelurahoituksen hakemiseen

 

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Ota yhteyttä

Horisontti Eurooppa

Sari Federley

Business Finland
+358 40 546 4141
sari.federley (at) businessfinland.fi

Euroopan puolustusrahasto (EDF)

Markus Ranne

Business Finland
+358 40 343 3453
markus.ranne (at) businessfinland.fi

Innovaatiorahasto

Reijo Munther

Business Finland
+358 50 557 7827
reijo.munther (at) businessfinland.fi