Siirry sisältöön

Ohjeet projektin aloitukseen ja kustannusten seurantaan

Kirjaa kustannukset ja järjestä projektikirjanpito heti projektin alusta lähtien. Rahoituspäätöksen liitteenä olevasta kustannusarviosta näet projektille hyväksytyt kustannukset. Osta projektille vain projektisuunnitelman ja rahoitusehtojen mukaisia tuotteita ja palveluita.

Näin projektisi etenee

1
Tutustu rahoituspäätökseen asiointipalvelussa

Lue ohjeet projektin toteutukseen sekä projektin ja kustannusten raportointiin rahoituspäätöksestä ja -ehdoista.

2
Järjestä projektikirjanpito rahoitusehtojen mukaisesti heti kun projekti on käynnistynyt

Varmista, että jokainen projektissa syntynyt kustannus löytyy organisaationne kirjanpidosta. Projektissa voi olla myös laskennallisia kustannuksia, joiden ei tarvitse näkyä projektikirjanpidossa. Näitä ovat esimerkiksi henkilösivukustannukset.

3
Ilmoita muutoksista ja raportoi tuloksista

Tee raportit ja muutoshakemukset asiointipalvelussa.

4
Säilytä asiakirjat

Säilytä projektisi asiakirjat ja muu projektin kannalta tarpeellinen aineisto vähintään kymmenen vuoden ajan projektin viimeisestä maksuerästä. Lue myös ohjeet asiakirjojen julkisuuteen ja tietopyyntöihin.

Mitä rahoitusta sait? Katso tarkemmat ohjeet

Kysyttävää?

Löydät yhteyshenkilöt asiointipalvelusta

  • Jos sinulla on kysymyksiä projektin toteuttamiseen liittyen, ota yhteyttä projektillesi nimettyyn rahoitusasiantuntijaan.
  • Jos sinulla on kysymyksiä projektikirjanpitoon ja kustannusten seurantaan liittyen, ota yhteyttä projektillesi nimettyyn rahoitustarkastajaan.
  • Jos sinulla on muita projektiin liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä projektillesi nimettyyn rahoituskoordinaattoriin.

Hankinnat

  • Kun yritys saa projektiin julkista tukea yli 50 % projektin kokonaiskustannuksista, yrityksen on noudatettava ostopalveluissaan hankintalakia. Julkisten toimijoiden on noudatettava hankintalakia aina. Lue lisää hankintalaista.
  • Pääsääntöisesti projektille voidaan hyväksyä hankintoja ja työtä, joiden tilaus on tehty rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen. Jos projektille kuuluva hankinta on kuitenkin tilattu ennen hakemuksen jättämistä, tilauksesta tai sopimuksesta pitää käydä ilmi, että sen voi perua, jos Business Finland ei myönnä projektille rahoitusta. Jos purkulauseketta ei ole, hankinta ei ole hyväksyttävä kustannus.

Projektivalvonta

  • Valtionavustuslain mukaan Business Finlandilla on oikeus tehdä rahoituksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia rahoituksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.
  • Rahoituksen saajan on korvauksetta annettava tarkastuksen tekijöille kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset, asiakirjat, tallenteet ja muu aineisto sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa. Business Finlandin edustajan lisäksi tarkastuksessa voi olla mukana ulkopuolinen tilintarkastaja.
  • Tavanomaisen projektivalvonnan ohella Business Finland tekee kustannustarkastuksia projektin aikana. Lisäksi osalle projekteista tehdään jälkitarkastus projektin päättymisen jälkeen. Kaiken valvonnan ja tarkastusten tarkoituksena on varmistaa, että projektin kestoaikana Business Finlandille raportoituja kustannuksia vastaavaa työtä on todella tehty ja että tekeminen on tapahtunut rahoitusehtojen mukaisesti. Tarkastuksia tekevät Business Finlandin asiantuntijat ja tarvittaessa auktorisoitu tilintarkastaja.
  • Projektisuunnitelman ja rahoitusehtojen vastaiset havainnot johtavat maksetun rahoituksen osittaiseen tai täysimääräiseen takaisinperintään.