Siirry sisältöön

Laivanrakennuksen

innovaatiotuki

Laivanrakennuksen innovaatioedellytysten turvaamiseksi voidaan myöntää valtionavustusta laivanrakennuksen innovaatioihin. Vuodesta 2018 alkaen tukea haetaan Business Finlandista.

Avustus on tarkoitettu laivaprojektien innovaatioiden kehittämiseen. Tavoitteena on saada aikaan innovatiivisia ja edistyksellisiä alus- tai offshore-ratkaisuja ja helpottaa uusien innovaatioiden pääsyä markkinoille osana laivaprojekteja.

Millaisiin projekteihin

 1. Hankkeessa on kysymys sellaisten innovatiivisten tuotteiden ja menetelmien kokeellisesta kehittämisestä, jotka ovat Euroopan unionin laivanrakennusalan tämänhetkiseen huipputasoon verrattuna teknisesti uusia tai huomattavasti parempia, ja joihin sisältyy teknologisen tai teollisen epäonnistumisen riski; ja
 2. Avustus rajoittuu suoraan ja yksinomaan hankkeen innovatiiviseen osaan liittyviin investointi-, suunnittelu- ja testauskustannuksiin.
 3. Avustusta voidaan myöntää vain toimintaan, joka tapahtuu hakemuksen jättämisen jälkeen.

Kenelle voimme myöntää avustusta

 1. Suomessa rekisteröidylle yritykselle, joka harjoittaa laivanrakennusta, laivankorjausta tai aluksen rakenteen muuttamista, sekä yritykselle, joka rakentaa kelluvia ja liikkuvia offshore-rakenteita;
 2. jos avustuksen saajalla on toimipaikka Suomessa ja hankkeeseen liittyy merkittävä suomalainen intressi;
 3. jos hankkeessa on kysymys sellaisten innovatiivisten tuotteiden ja menetelmien kokeellisesta kehittämisestä, jotka ovat Euroopan unionin laivanrakennusalan tämänhetkiseen huipputasoon verrattuna teknisesti uusia tai huomattavasti parempia, ja joihin sisältyy teknologisen tai teollisen epäonnistumisen riski;
 4. jos innovaatiotuella on kannustava vaikutus avustuksensaajan innovaatiotoimintaan; sekä
 5. jos avustuksen saajalla arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.

Edellä 4 kohdassa tarkoitetun kannustavan vaikutuksen voidaan katsoa täyttyvän sarjavalmisteisissa aluksissa sarjan ensimmäisen aluksen osalta. Jos sarjan myöhemmissä aluksissa kokeillaan ja rakennetaan uusia innovatiivisia ratkaisuja, joita ei vielä ensimmäiseen sarjan alukseen ole sisällytetty, voidaan sisaralusta tältä osin kohdella kuitenkin uutena hankkeena.

Voimme myöntää avustusta projekteille, jotka sisältävät

 1. Kokeellista kehittämistä, missä olemassa olevaa tietoa hyödynnetään niin, että voidaan kehittää uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja, prototyyppejä ja pilottihankkeita. Kokeellinen kehittäminen ei kata olemassa oleviin tuotteisiin liittyviä parannuksia, mitkä voidaan luokitella ns. normaaliksi ja välttämättömäksi kehittämiseksi.
 2. laivanrakennusta, missä rakennetaan innovaatioita sisältäviä, omalla käyttövoimalla kulkevia kauppa-aluksia
 3. laivankorjausta, missä omalla käyttövoimalla kulkevien kauppa-alusten korjaustoimintaa tehdään innovatiivisesti
 4. aluksen rakenteellista muuttamista, missä omalla käyttövoimalla kulkevien kauppa-alusten rakennetta muutetaan oleellisesti (bruttovetoisuus > 1000 tonnia).
 5. kelluvien ja liikkuvien offshore-rakenteiden rakentamiseen, jotka on tarkoitettu öljyn, kaasun tai uusiutuvan energian etsimiseen, hyödyntämiseen tai tuottamiseen.

Avustuksen enimmäismäärä

Avustus voi olla enintään 25 % asetuksessa määritellyistä hyväksyttävistä kustannuksista. Yksittäiseen hankkeeseen voidaan myöntää avustusta enintään 15 miljoonaa euroa.

Ennen hakemista ottakaa yhteyttä ryhmäpäällikkö Esa Lindqvistiin, puh. 0400 522 141, esa.lindqvist (at) businessfinland.fi