Siirry sisältöön

Kehitä laivanrakennuksen innovaatioita

Laivanrakennuksen innovaatiotuki on tarkoitettu laivanrakennusalalla toimiville yrityksille. Rahoitusta voi käyttää edistyksellisten alus- tai offshore-ratkaisujen kehittämiseen ja markkinoille viemiseen.

Laivanrakennuksen innovaatiotuki

Laivanrakennuksen innovaatiotuki on valtionavustusta, jolla pyritään turvaamaan ja mahdollistamaan laivanrakennuksen innovaatioita. Avustuksen tavoitteena on saada laivaprojektien kehittämishankkeilla aikaan innovaatioita, jotka ovat alalla uusia tai nykyistä huipputasoa parempia.

Avustus voi olla enintään 25 % valtioneuvoston asetuksessa määritellyistä hyväksyttävistä kustannuksista. Yksittäiseen hankkeeseen myönnämme avustusta enintään 25 miljoonaa euroa. Maksamme avustuksen erissä rahoituspäätöksessä mainitun aikataulun mukaisesti hankkeen etenemisvaiheen perusteella. Avustusta ei tarvitse maksaa takaisin.

Innovaatiotukea on haettava ennen laivatilauksen syntymistä, mutta tuki myönnetään sen jälkeen, kun yrityksenne on saanut kyseisen laivatilauksen.

Mitä yritykseltänne vaaditaan?
  • Yrityksenne harjoittaa laivanrakennusta, laivankorjausta, aluksen rakenteen muuttamista tai rakentaa kelluvia ja liikkuvia offshore-rakenteita.
  • Yrityksenne on Suomessa rekisteröity ja sillä on toimipaikka Suomessa.
  • Yrityksellänne on suunnitteilla hanke, jossa kehitetään kokeellisesti innovatiivista tuotetta tai menetelmää.

Katso ohjeet rahoituksen hakemiseen

Miten Business Finlandin rahoitus toimii?

1
Ennen kuin haet

Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.

2
Hae rahoitusta

Lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.

3
Hyväksy rahoituspäätös

Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.

4
Käytä rahoitus

Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.

5
Raportoi projekti

Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.