Siirry sisältöön

Into

Innovaatio-osaaminen kasvun tueksi

Kenelle?

Into-rahoituspalvelu on tarkoitettu startup-yrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille. 

Mitä?

Rahoituksen avulla yrityksesi voi ostaa parasta mahdollista asiantuntijapalvelua vahvistamaan innovaatiotoimintaa. Rahoituksen avulla voi myös hankkia teollisoikeuksia (IPR) tai palkata väliaikaisesti asiantuntijan tutkimusorganisaatiosta tai suuresta yrityksestä.

Milloin?

 • Haluat hyödyntää suunnitelmallisesti uusia ideoita ja markkinatietoa liiketoimintanne kehittämisessä.
 • Yrityksesi on siirtymässä pienistä tuote- tai palvelukonseptin parannuksista kokonaan uusien liiketoimintamallien ja ratkaisujen kehittämiseen.
 • Yritykselläsi on tarve kehittää henkilöstön innovaatio-osaamista ja systematisoida innovaatio-prosessia.
 • IPR-asiat vaativat tarkastelua ja parannusta.
 • Yrityksesi tavoittelee kansainvälistä kasvua ja avainhenkilöt ovat sitoutuneet toiminnan muuttamiseen.
 • Taloudellinen tilanteenne mahdollistaa oman toiminnan kehittämisen.
 • Yrityksesi voi vasta aloittaa innovaatiotoiminnan systematisointia. Rahoituksen tarkoitus on kasvattaa innovaatio-osaamista.

Miten?

Ennen kuin jätät varsinaisen hakemuksen, ole yhteydessä tunnustelupalveluumme tai yhteyshenkilöönne Business Finlandissa, jotta löydät teille sopivimman rahoituspalvelun. Rahoitushakemus jätetään Business Finlandin asiointipalvelussa.

Business Finlandin asiakkaaksi?

Business Finlandin palvelut on tarkoitettu rohkeaa liiketoiminnan kasvua ja uudistamista kansainvälisillä markkinoilla tavoitteleville yrityksille. 

Tule asiakkaaksi

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Tarjoamme Into-rahoituksella pk-yritykselle mahdollisuuden kehittää innovaatio-osaamistaan monipuolisesti. Projekti voi keskittyä yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Rahoituksella on kuitenkin tavoiteltava innovaatio-toiminnan laaja-alaista kehitystä.

1) Innovaatiotoiminnan kehitys ulkopuolisen asiantuntemuksen avulla

 • innovaatiostrategian ja -prosessin systemaattinen kehittäminen yrityksesi ulkopuolisen asiantuntijan avulla
 • alustavien uusien liiketoiminta-, tuote- ja palvelukonseptien kehittäminen
 • henkilöstön innovaatio-osaamista edistävä koulutus
 • innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyvät markkinatutkimukset
 • innovaatio-osaamiseen liittyvät laboratorio- ja toimistotilojen kulut
 • tietopankkien käyttö
 • selvitykset standardeista, laatumerkintä- ja sertifiointipalvelut
 • tutkimustulosten hankintaan ja hyödyntämiseen liittyvät neuvontapalvelut
 • IPR-strategian laatiminen ja IPR-oikeuksien hankintaan ja lisensiointiin liittyvät selvitykset

2) Aineettoman omaisuuden suojaaminen ja hankinta

 • Patenttien, lisenssien ja muun aineettoman omaisuuden hankinta, voimaansaattaminen ja laajentaminen, kun se vahvistaa yrityksesi innovaatiotoimintaa ja tutkimus- ja kehitystyötä. (IPR:ien hankkiminen, hakeminen, vahvistaminen tai laajentaminen voi olla maksimissaan 50 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista.)

3) Asiantuntijan lainaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta

 • valmiiden tutkimustulosten hankinta ja tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvät neuvontapalvelut
 • asiantuntijan määräaikainen palkkaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatioista
  • korkeasti koulutettu henkilö, jolla on vähintään viiden vuoden kokemus
  • asiantuntija palkataan uuteen tutkimus-, kehitys- ja innovointitehtävään yrityksessä
  • asiantuntijalla on oikeus palata vanhaan tehtävään

Into-projektin tavoitteet

Hakemusvaiheessa sovimme yhdessä 2–5 selkeästä ja mitattavasta päämäärästä, joihin Into-rahoituksen avulla pyritään. Tavoitteet valitaan yrityksesi lähtökohdista niin, että ne edistävät kasvua ja kansainvälistymistä. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

 • IPR-strategian valmistuminen
 • toimenpidelista IPR:ien hyödyntämiseksi liiketoiminnassa
 • projektiin palkatun asiantuntijan avulla luotujen tutkimustulosten ja osaamisen hyödyntäminen tuotekehityksessä ja työn vaikutus yrityksen liiketoimintaan
 • uudet käytännöt innovaatiotoiminnan systematisoimiseksi
 • yrityksen uudenlaisen innovaatio-osaamisen todentaminen käytännössä

Tavoitteiden toteutuminen on tärkeä tekijä, kun arvioimme mahdollisten jatkoprojektien rahoitusta.

Rahoituksen määrä

Business Finlandin rahoituksen määrä Into-projektille riippuu yrityksesi tavoitteista ja resursseista. Myöntämämme rahoitus on 50 prosenttia projektin kokonaisbudjetista. Into-projektille ei ole asetettu ylärajaa. Asiantuntijapalveluiden ostoissa rahoitus voi kuitenkin olla korkeintaan 200 000 euroa. Pienin mahdollinen projektikoko on 30 000 euroa ja pienin avustus 15 000 euroa.

Into-rahoitus on avustusta, jonka me maksamme raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen. Yritykselläsi on oltava riittävä oma rahoitus projektin toteuttamiseksi.

Miten rahoitusta haetaan?

Ole yhteydessä tunnustelupalveluumme tai yhteyshenkilöönne ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, jotta löydätte sopivimman rahoituspalvelun. 

Rahoitushakemus liitteineen lähetetään asiointipalvelun kautta. Kuvaa hakemuksessa yrityksenne liiketoiminnan nykytilaa, henkilöstöä ja resursseja, tulevaisuuden kasvuvisiota sekä projektin aikana tehtävää työtä, tavoitteita ja kustannuksia. 

Projektisuunnitelma

Hakemukseen tarvitaan projektisuunnitelma. Voit kirjoittaa suunnitelman joko suoraan hakemuslomakkeen kenttiin tai liittää erillisenä tiedostona hakemukseen.

Yrityksen taloutta koskevat tiedot

Into-hakemuksen mukana toimitetaan seuraavat liitteet:

 • Enintään 2 kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta

Päätöksentekoa varten voimme pyytää yritykseltä myös muita lisätietoja tarpeen mukaan.

Raportointi

Projektin etenemisestä raportoidaan Business Finlandiin rahoituspäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Raportti ja kustannustilitys toimitetaan Business Finlandiin asiointipalvelun kautta. Business Finland maksaa projektillesi rahoituksen pääsääntöisesti vasta kustannusten toteutumisen jälkeen sitten, kun raportti projektin etenemisestä ja kustannustilitys on hyväksytty Business Finlandissa.

Hyväksyttävät kustannukset

Hyväksymme kustannuksia aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Business Finlandiin.

Hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla:

 • Ostopalvelut
  • Neuvonta- ja tukipalvelut, IPR:n ja aineettoman omaisuuden hankinta, erityiskoulutuksen osto
 • Matkat ja palkkakulut
  • Matkat ja palkkakulut ovat hyväksyttäviä, jos ne liittyvät asiantuntijan määräaikaiseen palkkaamiseen tai patentin tai muun teollisoikeussuojan hakemiseen.
 • Henkilösivukustannukset
  • Henkilösivukustannukset voivat olla enintään 50 prosenttia palkoista
 • Yleiskustannukset
  • 1 - 19 henkilöä: 20 %
  • 20 - 49 henkilöä: 30 %
  • 50 henkilöä tai enemmän: 50 %

Projektille ei voi kohdistaa

 • neuvonta- ja tukipalvelujen hyödyntämisestä aiheutuneet yrityksesi omat palkkakustannukset (esim. erityiskoulutus: henkilöstön osallistuminen)
 • laatumerkinnän, testauksen tai sertifioinnin tekemisen kustannukset, kun se tehdään markkinoinnin tarpeisiin tai lainsäädännön vaatimuksesta
 • yrityksesi rutiininomaisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja, viennin tukemisesta aiheutuneita kuluja tai suoria investointeja
 • IPR:n puolustamiseen liittyviä kustannuksia

 

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Rahoituspäätöksen voi nyt hyväksyä asiointipalvelussamme ilman erillistä lomaketta. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun päätös on hyväksytty asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun