Stärk företagets innovationskompetens som stöd för tillväxt

Into-finansieringen hjälper uppstartsföretag samt små och medelstora företag som siktar mot exportmarknaden. Med hjälp av finansieringen kan du köpa de bästa möjliga experttjänsterna för ditt företag för att stärka företagets innovationsverksamhet. Du kan också använda Into för att skydda dina industriella rättigheter (IPR) eller för att tillfälligt anställa en expert från en forskningsorganisation eller ett stort företag.

Ansökningen om Into stänger den 8 oktober 2023 klockan 23:59. Ansökningen kommer att öppnas igen tidigast i början av 2024. Exakt datum meddelas separat. Efter att ansökningen är stängd kan nya applikationer inte öppnas i nätservicen och tidigare öppnade applikationer kan inte heller skickas.

INTO-finansiering

Det finansieringsbelopp vi beviljar för Into-projekt beror på företagets mål och resurser. Into-finansiering är ett stöd som vi utbetalar till ditt företag retroaktivt på basis av de faktiska kostnader som du rapporterar.

Vi finansierar högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Det finns ingen övre gräns för Into-projekt, men vid köp av experttjänster kan Into-finansieringen vara högst 200 000 euro. Den minsta möjliga projektstorleken är 30 000 euro, vilket innebär att det minsta stödet är 15 000 euro.

Vad krävs av ditt företag?
  • Ditt företag är ett uppstartsföretag, litet eller medelstort företag som verkligen strävar efter internationell tillväxt
  • Ditt företag håller på att utveckla nya affärsmodeller eller lösningar och utför inte enbart små förbättringar av tidigare produkt- eller servicekoncept
  • Ditt företag har tillräcklig egen finansiering under den tid projektet genomförs

Se instruktions för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.