Case 18.07.2018

Biofiberbaserad akustisk yta med sprayteknik

Lumir tillverkar akustiklösningar som minskar efterklangen i utrymmen. Produkten är en biofiberbaserad spraybeläggning som innehåller träbaserade bindeämnen.
Ytterligare utlysningar
Marko Makkonen

Verkställande direktör
marko.makkonen(at)lumir.fi
+358 40 519 5990

Ytan under spraybeläggningen kan utgöras av en av företaget utvecklad underlagsplåt, gipsskiva eller t.ex. ett lättgrusblock. Skivan eller blocket behöver inte fogas separat och med spraybeläggningen får man en jämn yta. Även färgen kan man välja fritt utifrån färgkartan.

Produkten är trygg med tanke på inomhusluften; den möglar inte, och avger inte heller formaldehyd eller VOC-utsläpp.

"Till konkurrenterna hör bl.a. världens största tillverkare av mineralull. Vår produkt är oberoende av underlagets form, till skillnad från konkurrenternas skivformade produkter. Vår produkt kan sprejas t.ex. i valvbågar", berättar verkställande direktör Marko Makkonen.

"I fjol fördubblade vi försäljningen och samma sak kommer att upprepas även detta år. I år börjar dessutom internationaliseringen på allvar. Utomlands finns det redan objekt som planerats utgående från Lumirs produkter."

Till företagets referenser hör bl.a. renoveringen av riksdagshuset, olika restauranger och köpcenter samt metrostationen i Hagalund. För tillfället håller Lumirs akustiklösningar på att installeras bl.a. i Helsingfors centrumbibliotek Ode.

Lumirs huvudsakliga kunder är för närvarande professionella byggare, men man håller även på att utveckla enkla akustiklösningar som riktar sig direkt till konsumenterna. Företaget har gjort en del beläggningar i större privata bostäder.

I projekt som finansierats av Tekes har man produktifierat den spraybara akustikbeläggningen samt sökt efter ett inhemskt råmaterial av jämn kvalitet som kunde ersätta bomull, eftersom bomullen varierar till sin kvalitet och inte alltid tillverkas i enlighet med principer för hållbar utveckling.

Genom Finpros tillväxtprogram har företaget fått värdefull information om den internationella marknaden. Tillsammans med andra företag som hör till tillväxtprogrammet har man utvecklat gemensamma produkter och fört värdefulla diskussioner om utvecklingen av företagen. Genom tillväxtprogrammen har man även fått utbildning i pitchning. Vid evenemanget PulPaper 2018 vann företaget pitchningstävlingen. Lumir bjöds in för att berätta sin framgångshistoria i Bryssel som ett av totalt 15 företag.

Materialet har överraskande egenskaper

"Som ett resultat av produktutvecklingen kan Lumir tillverka en blandning som kan döda skadliga bakterier utan att orsaka fara för människor och utan att försämra produktens akustiska egenskaper. Detta är en utmärkt innerbeläggning t.ex. för sjukhus och daghem. På samma gång kan man minska användningen av starka städningskemikalier vid dessa objekt."

Text: Eero Lukin
Photo: Lumir / Metsätalo