Case 01.12.2022

Nokias Competitive Edge-projekt svarar på en av de hetaste trenderna inom teknikbranschen: forskning och utveckling av edge computing

Competitive Edge-projektet som leds av Nokia främjar forsknings- och produktutvecklingssamarbete mellan finländska företag med anknytning till edge computing. Det ambitiösa gemensamma projektet syftar till att stärka tekniskt pionjärskap inom edge computing och finländska företags internationella konkurrenskraft.
Competitive Edge-projekt
  • Nokias Competitive Edge-projekt startade 2022
  • Det är ett lokomotivföretagsprojekt vars finansiering delvis kommer från EU:s återhämtningsinstrument RRF
  • Edge computing kan användas för att optimera dataöverföringen och mängden energi som behövs för överföringen – båda behövs på vägen mot koldioxidneutralitet
  • Inom Nokias lokomotivprojek har följande saminnovationsprojekt finansierade av Business Finland redan startat: XR Space, SmartE3 och QLeap. Totalt kommer Competitive Edge att bestå av 10–15 gemensamma projekt
  • Genom partnerekosystemet strävar man efter en omsättning på en miljard euro år 2030

Läs mer om finansiering för lokomotivföretag och ekosystem

Edge computing är en av de hetaste trenderna inom teknikbranschen för tillfället, eftersom mängden data som behandlas både i tillverkningsindustrin och av konsumenter i och med smartteknologi ökar i en exponentiell takt. Just edge computing förväntas vara en lösning, med vars hjälp utnyttjandet av data förbättras och energiförbrukningen i den digitala infrastrukturen optimeras och ett säkert utnyttjande av data kommer också att förbättras.

Mängden data ökar exempelvis inom tillverkningsindustrin eller sjukvården när fler och fler enheter ansluts till nätverket. I det här fallet kanske traditionella molntjänster inte längre kan möta kraven från till exempel industrin och robotassisterad fjärrkirurgi.

Edge computing revolutionerar användningen av data

– Datamängden kommer enligt uppskattning att tiodubblas under de kommande 7–8 åren. För att kunna bearbeta och utnyttja en så stor mängd data på ett kostnadseffektivt och energibesparande sätt är edge computing i kombination med avancerad 5G-teknik en nyckellösning, säger Nokias programdirektör, Jarkko Pellikka, som också är ansvarig för Nokias lokomotivprogram.

– Framför allt kan edge computing användas för att optimera dataöverföringen och mängden energi som behövs för detta, vilket behövs för att nå koldioxidneutralitet. Edge computing är en av nyckelmetoderna för att påskynda digitaliseringen av industrin och samtidigt även den gröna omställningen, konstaterar Pellikka.

Competitive Edge är flaggskeppsprojektet för edge computing

Nokian Competitive Edge är ett av tre stora lokomotivföretagsprojekt som beviljats av Business Finland och som startade 2022. Finansieringen av lokomotivföretagen kommer delvis från EU:s återhämtningsinstrument RRF (Recovery and Resilience Facility). Utöver affärseffekter väger positiva miljöeffekter tungt i sökkriterierna för lokomotivprojekten.

– Business Finland kommer också att finansiera gemensamma Co-Innovation-projekt som uppstår ur lokomotivprojektet och de företag som är involverade i dem med totalt 50 miljoner euro. När det gäller effektiviteten är lokomotivprojekten långsiktiga och långvariga, och de möjliggör uppkomsten av nya innovativa lösningar och möjligheter. Genom det partnerekosystem som ska bildas är målet att år 2030 nå en omsättning på en miljard euro och att skapa mer än 200 nya jobb i Finland, säger Business Finlands Ecosystem Lead Sixten Sandström.

– Tack vare RRF-finansieringen som Competitive Edge fått kan vi öka rekryteringen av toppforskare och experter . I Finland behöver vi ett brett samarbete mellan olika operatörer och vi hoppas att så många partnerföretag som möjligt ska få ett ännu större fotfäste på den internationella marknaden tack vare lokomotivprojektet, framhåller Pellikka.

Dessutom är det stora målet med lokomotivprojekten att engagera alla parter att investera i forskning och produktutveckling,så att vi i Finland kan nå det mål som regeringen satt upp om att öka FoU-investeringarna till fyra procent av bruttonationalprodukten år 2030.

Edge computing görs överallt

Lokomotivprojektet Competitive Edge har sju huvudteman, under vilka ett eller flera saminnovations- och EU-projekt byggs upp.

De utvalda huvudtemana är relaterade till utnyttjandet av artificiell intelligens i decentraliserad edge computing och dess olika tillämpningar, utnyttjande av multimediasensorer i olika driftsmiljöer, innovationer baserade på edge computing i relation till observation av väder, klimat och miljö och utnyttjandet av edge computing till exempel i framtidens städer, sjukvård och logistik.

Dessutom undersöker projektet datamarknadsmodeller baserade på edge computing, utvecklingen av energieffektivitet i datacenter, och edge computings möjligheter i utvecklingen av autonoma system.

Tre partnerprojekt har redan fått finansiering och fler nya projekt väntas starta under resten av året. Programmets projektportfölj kommer att bestå av 10–15 projekt.

#HållbarTillväxt