Delta i internationella mässor utomlands

Exhibition Explorer-finansiering lämpar sig för små och medelstora företag samt midcap-företag som deltar i internationella B2B-mässor utomlands.

Exhibition Explorer-finansiering

Statsrådets förordning (91/2024) som reglerar Exhibition Explorer-finansieringen har förnyats och trädde i kraft den 1 mars 2024, då även beslut om ansökningar har påbörjats. Vi behandlar ansökningar i tidsordning för mässevenemangen, när 4 ansökningar till samma mässevenemang har kommit in.

Samma företag kan fortsätta få finansiering flera gånger per år, så detta har inte ändrats. Den mest betydande förändringen är att högst 15 000 euro (tidigare 35 000 euro) per mässprojekt kan beviljas. Läs mer om ändringarna i nyhet.

Exhibition Explorer-finansiering är ett bidrag för att delta i internationella B2B-mässor som arrangeras utanför Finland. Finansieringen är avsedd för små och medelstora företag och midcap företag som vill öka exporten av sina egna produkter eller tjänster. Bolaget får delta på mässan på en gemensam avdelning eller med en egen separat avdelning.

  • Små och medelstora företag: mindre än 250 anställda, en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på upp till 43 miljoner euro.
  • Midcap-företag: en nettoomsättning under 300 miljoner euro på koncernnivå.

Grundförutsättningen för beviljande av finansiering är att minst fyra inhemska små och medelstora företag eller midcap-företag ansöker om Exhibition Explorer-finansiering för samma mässa, om inte projektets karaktär kräver annat. När det gäller konstgallerier är projekt där ett (1) företag deltar i mässan berättigade till finansiering.

En företagsgrupp ska bestå av minst fyra sinsemellan oberoende företag. Förutsatt att ovanstående villkor uppfylls kan en företagsgrupp inkludera även företag som ingår i samma koncern.

Vad krävs av ditt företag?

  • Företaget är ett SME eller midcap-företag registrerad i Finland, med en genuin vilja att växa och internationalisera sig.
  • Företaget deltar fysiskt eller virtuellt med egen eller gemensam monter på en internationell B2B-mässa utomlands.
  • Suomen Asiakastieto Ab:s Rating Alfa för företaget är minst A och företaget uppfyller övriga allmänna krav för finansiering.

Bidraget beviljas för högst 50 % av de godkända kostnaderna. Ett enskilt företag kan beviljas ett bidrag på högst 15 000 euro per mässprojekt och minimibidraget är 1 000 euro per företag. Finansieringen utbetalas retroaktivt.

Lista över internationella mässevenemang

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.