Nyhet 14.03.2024

Finansieringstjänster som har stängts öppnas igen 26.3.: Tempo och Market Explorer

Tempo och Market Explorer, som stängdes i slutet av förra året på grund av en stor anhopning av ansökningar, öppnas igen 26.3.2024.

– Tyvärr var vi tvungna att stänga några av våra finansieringstjänster i höstas. Nu har anhopningen av ansökningar åtgärdats och dessa tjänster som stöder internationaliseringen av unga och små företag kan åter utnyttjas. Innan du ansöker om finansiering lönar det sig att noggrant ta reda på vilken tjänst som passar ditt företags behov, säger director Harri Laajarinne från Business Finland.

Tempo

Tempo-finansiering för innovativa uppstartsföretag under 5 år för att förbereda sig för internationell tillväxt

Tempo-finansieringen är avsedd för startupföretag under 5 år som har en idé för en ny product eller tjänst. Med hjälp av finansiering kan företaget förbereda sig för internationell tillväxt genom att testa hur en idé fungerar, få feedback från potentiella kunder och kartlägga produktens efterfrågan och funktionalitet på en ny internationell marknad.

Finansieringstjänsten har förnyats och den är begränsad till företag som fortsätter sin forsknings- och utvecklingsverksamhet efter projektet

Finansieringstjänsten har förnyats och den är begränsad till företag som fortsätter sin forsknings- och utvecklingsverksamhet efter projektet. En förutsättning för att förnyad Tempo-finansiering ska kunna beviljas är att företaget har en realistisk uppföljningsplan för forsknings- och utvecklingsåtgärder för att omsätta idén I praktiken, om resultaten av Tempo-projektet uppmuntrar till det.

Läs mer om Tempo

Market Explorer

Market Explorer -finansiering för små och medelstora företag och midcap-företag över 5 år för att få information om nya internationella marknader

Market Explorer-finansieringen är avsedd för små och medelstora företag och midcap-företag över 5 år som har en egen produkt, tjänst eller affärsmodell som åtminstone är i idé- eller pilotfasen. Lösningen måste ha en trovärdig konkurrensfördel på den internationella marknaden. Med hjälp av Market Explorer-finansiering får du information om en ny internationell marknad för ditt företag.

Läs mer om Market Explorer