Få information om en ny exportmarknad

Market Explorer-finansiering lämpar sig för små och medelstora företag (SMF-företag) samt Midcap-företag som letar efter nya utlandsmarknader för sin produkt, tjänst eller affärsmodell. Med Market Explorer-finansiering kan du köpa experttjänster för att ge ditt företag ny information och expertis i fråga om en ny internationell marknad.

Market Explorer

Market Explorer-finansiering är ett bidrag som ditt företag inte behöver betala tillbaka senare. Finansieringen är avsedd för kostnader av köpta experttjänster. Därtill godkänner vi övriga kostnader upp till 20 % av summan för köpta tjänster. Market Explorer-finansieringens storlek är 5 000–10 000 euro och den täcker 50 procent av dina projektkostnader. Därför kan den totala budgeten för ditt Market Explorer-projekt vara 10 000–20 000.euro.

Vi betalar inte ut Market Explorer-finansiering i förväg, så ditt företag måste ha tillräcklig finansiering för att täcka ditt projekt och övrig affärsverksamhet. Den maximala varaktigheten av ett Market Explorer-projekt är ett år. Ett företag eller en koncern kan få Market Explorer-finansiering högst tre gånger.

Vad krävs av ditt företag?
  • Minst ett engagerat team på 2 personer som arbetar i Finland.
  • Ditt företag har en egen produkt eller tjänst eller åtminstone en ny produkt- eller serviceidé som befinner sig i pilotfasen.
  • I Talent Explorer-projektet utreds en marknad som är ny för ditt företag och inte har undersökts i tidigare projekt.

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.