Fart på den internationella tillväxten

Tempo-finansiering passar startup-, sm- och midcap-företag som vill växa på internationella marknader. Ert företag kan genom finansieringen förbättra sina möjligheter till internationell tillväxt, testa affärskoncept, skaffa respons från potentiella kunder och kartlägga efterfrågan på en ny internationell marknad.

Ansökningstjänsten för Tempo är pausad mellan 20 juni och 31 juli.

Tempo-finansiering

Tempo-finansieringen uppgår till högst 50 000 euro. Business Finlands finansiering täcker 75 procent av projektkostnaderna, som kan uppgå till maximalt 66 667 euro. Finansieringen är ett bidrag som inte behöver återbetalas. Efter ett finansieringsbeslut betalar vi 70 procent av finansieringen och den resterande delen i samband med slutrapporten för projektet. För Midcap-företag betalas hela finansieringen i samband med slutrapporten.

Ansökningar tävlar om finansiering och varje företag som uppfyller minimikriterierna får inte automatiskt finansiering. När ett beslut fattas utvärderar Business Finland alltid företagets verksamhet som helhet: konkurrensfördelar och tillväxtplan, team och tillräcklig finansiering.

Vad krävs av ditt företag?
  • Underordnad finansiering av eget kapital på 30 000 euro samt säkrad totalfinansiering för projektet
  • Minst ett engagerat team på 2 personer som arbetar i Finland
  • Ett innovativt projekt, en konkurrensfördel och tillväxtvision

Se instruktioner för att ansöka om Tempo-finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.