11/10

Utlysning 26.4.-11.10.2022

Eureka-utlysning "Global stars call for joint R&D projects with Brazil"

Inom det internationella innovationsnätverket Eureka har en gemensam utlysning " Global Stars Call for Joint R&D Projects with Brazil" öppnats för internationella forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Finska deltagare kan söka finansiering till projekt som genomförs i internationell samverkan med deltagare från Brasilien. I varje projekt måste delta företag både från Finland och Brasilien. I tillägg, eftersom utlysningen utnyttjar EMBRAPII-finansiering i Brasilien, måste även en EMBRAPII-forskningsenhet delta i samarbetet med brasilianska företag.

 

Business Finland ser utlysningen som en intressant möjlighet, i synnerhet för projekt som utvecklar nya innovativa sätt att utnyttja skogsbiomassa. Men utlysningen är öppen även för alla andra teknologiområden, som till exempel hälsoteknik

.

Mer information

Tom Warras (Eureka-finansiering)
tfn. +358 50 5577 839
Email: tom.warras (at) businessfinland.fi

Outi Suomi (Bio and Circular Finland -programmet)
tfn. +358 50 5727 530
Email: outi.suomi (at) businessfinland.fi

Matti Landin (Information om den brasilianska marknaden)
tfn. +55 1299 7444 762 (6 h tidsskillnad; GMT -3)
Email: matti.landin (at) businessfinland.fi

Inom det internationella innovationsnätverket Eureka har innovationsfinansiärer i Belgien (Vallonien), Nederländerna, Portugal, Spanien, Turkiet, och Finland öppnat en gemensam utlysning tillsammans med brasilianska myndigheter.

Se närmare information på Eurekas ansökningssida

Bekanta dig med utlysningens villkor och ta kontakt med kontaktpersoner på Business Finland.

Business Finland kan finansiera finska deltagare i samverkansprojekt. Ansökningarna måste fylla både de gemensamma villkoren för Eureka projekt (se avsnitt Eligibility på ansökningssidan) samt Business Finlands nationella finansieringsvillkor.

Information om Business Finlands nationella finansiering

Mera information om Business Finlands nationella finansiering hittar du här Finansiering - Business Finland samt t.ex. här Forskning, utveckling och pilotverksamhet för små, medelstora och midcap företag.

Finska deltagare bör kontakta Business Finland i god tid innan utlysningens deadline. Kontaktpersonerna ger även råd om förfarandet med de nationella ansökningarna

Lämna in den gemensamma ansökan före 11.10.2022 i Eurekas ansökningstjänst.

Hela projektkonsortiets gemensamma ansökan ska lämnas in senast 11.10.2022 i Eurekas ansökningstjänst. Målsättningen är att projektuppstart i samtliga länder sker under de första månaderna av 2023, och hela ansökningsprocess har beskrivits i deltalj på utlysningens webbsida under rubrikerna How to apply och Evaluation.

Läs om de informationsmöten som ordnas (som webbinarium) i denna nätsidas finska och engelska upplaga.