23/5

Utlysning 18.3.-23.5.2022

Finansieringsutlysning för byggande och utveckling av infrastrukturer som stöder toppteknologier samt hållbar tillväxt och digitalisering

Business Finland ordnar två parallella utlysningar för finansiering av utveckling av infrastrukturer.

Ytterligare information

 

För mer information, kontakta oss eller lämna ett meddelande till vår kundtjänst med identifieraren RRF – 5G/6G, AI, Kvantutvecklingsmiljöer eller RRF – Innovationsinfrastrukturer.

 

Olavi Keränen
Business Finland
olavi.keranen (at) businessfinland.fi

Utlysningarna gäller utveckling av test-, experiment-, forsknings- och innovationsmiljöer som stöder utvecklingen av 5G/6G, artificiell intelligens (AI) och kvantberäkningsteknologier samt främjar hållbar tillväxt och digitalisering.

Utlysningar

Utlysningen genomförs inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt, som är en del av EU:s återhämtningsinstrument (Recovery and Resilience Facility, RRF). Återhämtningsfinansieringen främjar en förnyelse av näringsstrukturen och en konkurrensfördel för finska företag som grundar sig på hållbara lösningar.

Finansieringsprocessen kommer att genomföras enligt instruktionerna nedan, villkorligt av EU-kommissionens godkännande.

Byggande eller utveckling av test-, experiment-, forsknings- och innovationsmiljöer som främjar utvecklingen av 5G/6G, artificiell intelligens och kvantberäkning

5G/6G-evolutionen, artificiell intelligens och kvantberäkning är nyckelelement för framtidens tekniska konkurrenskraft.

I dessa teknologier och deras tillämpning har Finland tills vidare en stark position. För att vara en lockande miljö för företagens FUI-investeringar samt partner i EU- och andra internationella samarbeten bör Finland erbjuda konkurrenskraftiga förhållanden och infrastrukturer för det samarbete som behövs för utveckling av toppteknologier.

Utifrån detta genomförs utlysningen till projekt som siktar på att bygga eller utveckla test-, experiment-, forsknings- och innovationsmiljöer som främjar utvecklingen av 6G, AI och kvantberäkning. För ändamålet har man reserverat 7,3 miljoner euro och målet är att få igång test-, experiment-, forsknings- och innovationsmiljöprojekt som tjänar små- och medelstora företag, Finlands exportsektor samt forskning.

Byggande eller utveckling av test-, experiment-, forsknings- och innovationsinfrastrukturer som stöder hållbar tillväxt och digitalisering

Målet med Finlands program för hållbar tillväxt är att säkra finsk och europeisk konkurrenskraft genom att förbättra möjligheterna för både företag och forskare att prova avancerade tillämpade lösningar i kontrollerade driftmiljöer. Utifrån detta startas utlysningen för projekt som riktar in sig på att bygga eller utveckla test-, experiment- och innovationsmiljöer som stöder hållbar tillväxt och digitalisering.

De finansierade projekten inte begränsade till något specifikt teknik- eller affärsområde. Varje projekt som finansieras ska dock omfatta ett betydande inslag som främjar eller utnyttjar digitaliseringen. Digitaliseringen måste vara en väsentlig del av den nyskapande helheten och det primära sättet att lösa utmaningen bakom infrastrukturplanen. Därtill betonar ansökan verkställandet av de allmänna målen i det finska programmet för hållbar tillväxt.

För utlysningen har man reserverat 20 miljoner euro och målet är att få igång test-, experiment-, forsknings- och innovationsmiljöprojekt som tjänar små- och medelstora företag, Finlands exportsektor samt forskning.

Vilken typ av projekt kan man ansöka om finansiering för?

I RRF-infrastrukturansökningar finansierar Business Finland i omfattande mån investeringsinriktade projekt för att bygga och utveckla test, experiment, forskning och infrastrukturer för företagens bruk, samt forskningsinriktade FUI-saminnovationsprojekt som stöder skapande och utveckling av sådana infrastrukturer.

Tre typer av finansierings:

  • Finansiering av forskningsinfrastruktur
  • Innovationsklusterfinansiering
  • Co-innovation-finansiering

Forskningsinfrastrukturfinansiering får endast riktas till kostnader med anknytning till infrastrukturinvesteringar. Utöver investeringar kan man genom innovationsklusterfinansiering även beviljas stöd för att driva innovationsklustret. I dessa finansieringsformer kan Business Finland bevilja maximalt 50 % av projektets totala finansieringsdugliga kostnader. Finansieringen är ett bidrag.

Co-innovation-projekt följer de normala stödnivåerna och andra allmänna kriterier som definierats för Business Finlands Co-innovation-projekt. Finansieringen är alltid ett bidrag och industriell forskning måste stå för mer än hälften av kostnaderna.

Finansieringen påverkar inte kvoten på 2,3 miljoner för det av kommissionen godkända tillfälliga stödprogrammet för störningar under coronakrisen.

Hur ansöker man om finansiering?

Fyll i grundläggande information om den sökande och ansökan i Business Finlands nätservice.

Till finansieringstjänst väljs enligt ansökt finansieringsform:

  • Forskningsinfrastruktur: 'Finansiering av forskningsinfrastruktur'
  • Innovationskluster: 'Forskning, utveckling och pilotförsök'
  • Co-innovation-projekt: 'Co-Innovation'

Ansökningstidtabell

RRF-infrastrukturansökningarna kommer att genomföras år 2022. Business Finland kommer att fatta finansieringsbeslut enligt de normala urvalskriterierna före slutet av år 2022.

Ansökan ska lämnas in senast 23.5.2022

Projekt som finansieras via Finlands program för hållbar tillväxt (RRF) ska slutföras senast i december 2025.

Läs mer om Finlands program för hållbar tillväxt

#HållbarTillväxt