16/1

Utlysning 17.10.2023-16.1.2024

Quantum Computing: finansieringsutlysning för forskning 2024

Fokus för denna forskningsutlysning är att ta fram ny kunskap inom området kvantberäkningsprogramvara för att skapa nya innovationer.

Ytterligare information

 

Outi Keski-Äijö
outi.keski-aijo (at) businessfinland.fi
tel. +358 50 5577 663

 

Aki Ylönen
aki.ylonen (at) businessfinland.fi
tel. +358 50 3952 603

Utlysning har slutat!

Kvantdatorer kan öppna möjligheter för mänskligheten att lösa många stora hållbarhetsproblem (fossilfri energi eller material, logistikoptimering, nya och snabbare läkemedel etc.).

Quantum Computing-kampanjen kräver att forskningsprojekten genomförs i nära samarbete med företag. Efter idéfasen, i den faktiska ansökningsomgången, används finansieringstjänsterna Co-Research, Co-Creation eller Co-Innovation. Deras allmänna finansieringskriterier och nivåer tillämpas.

I undantagsfall får de projekt som finansieras inom ramen för denna ansökningsomgång pågå i högst två år.

Tidtabel och process för idéutlysning

  • Inbjudan att lämna idéer öppnas den 17 oktober 2023.
  • Informationssessionen kommer att anordnas den 24 oktober 2023 från 2-3 p.m. i Teams. Registrera dig
  • Idéerna presenteras för företag och andra forskare den 21 november 2023 i G Livelab i Tammerfors. Registrera dig 
  • Ansökningar, dvs. korta beskrivningar av projektidén, ska lämnas in senast den 5 december 2023 till Business Finlands registratorskontor med ärende-ID BFRK/4/35/2022.
  • De sökande ska använda den ansökningsblankett som finns i bilaga 1. Ansökningarna får vara högst 3 sidor långa.
  • Business Finlands utvärderingspanel poängsätter och rangordnar ansökningarna, ger de sökande feedback på ansökan och informerar den sökande om huruvida en egentlig finansieringsansökan ska lämnas in eller inte.
  • Slutliga finansieringsansökningar måste lämnas in senast den 16 januari 2024 via Business Finlands onlinetjänst
  • Business Finland uppskattar att 4 MEUR kommer att allokeras för denna ansökningsomgång.

Anvisningar för utlysning (pdf)

Läs mer om kampanjen Quantum Computing