INFORMATION OM MÅLEN, KUNDERNA OCH SERVICEMODELLEN

Business Finland främjar hållbar ekonomisk tillväxt, företagens konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Våra mål

Business Finland skapar välstånd och välfärd för Finland genom att påskynda hållbar tillväxt för företag. Vi utvecklar Finland till den mest attraktiva och konkurrenskraftiga innovationsmiljön i världen samt det mest lockande investerings- och turistmålet.

Vi vill att våra kunder ska vara globalt framgångsrika företag, utvecklare av nya hållbara lösningar och funktioner och djärva reformatörer av affärsverksamheten.

Vi främjar samarbete mellan företag och forskningsgrupper så att nya öppningar utvecklas till ett internationellt affärsekosystem.

Vi erbjuder finansiering, internationaliseringstjänster, information, rådgivning och nätverk för de olika faserna av affärsverksamheten. Vi är en del av Team Finland-nätverket och vägleder vid behov våra kunder till den lämpligaste Team Finland-partnerns tjänster.

LÄS OM BUSINESS FINLANDS STRATEGI

Våra kunder och tjänster

Business Finlands finansierings- och internationaliseringstjänster är i första hand avsedda för företag som söker djärv internationell tillväxt och modernisering av affärsverksamheten och som är registrerade i Finland. Våra kunder är också forskningsorganisationer och andra offentliga aktörer som samarbetar med företag.

En del av våra tjänster, till exempel energistöd, är också lämpliga för företag som är verksamma på den inhemska marknaden. För inhemska företag och företag som befinner sig i ett tidigt skede av internationaliseringen är dock till exempel NTM-centralernas tjänster oftast mer lämpliga än Business Finlands tjänster.

Våra digitala informationstjänster är fritt tillgängliga på vår webbplats.

Business Finlands serviceutbud är öppet för alla företag, men särskilt innovationsfinansiering och experttjänster för internationell tillväxt har kriterier som begränsar inriktningen av tjänsterna. Dessa tjänster är i första hand avsedda för kunder med tillräckliga egna resurser och konkurrensfördelar för den internationella affärsverksamheten, mångsidig kompetens och en vilja att utveckla affärsverksamheten globalt.

Vi hjälper dig bäst när du berättar om planerna i förväg. Vi rekommenderar därför att nya kunder startar från kundkartläggningen på sidan Bli kund hos oss. Detta kommer att göra det lättare att få tillgång till tjänsterna och säkerställer att du inte spenderar onödig tid på att till exempel ansöka om en finansiell tjänst som är olämplig för företaget.

GÅ TILL SIDAN BLI KUND HOS OSS

Vårt tillvägagångssätt

Vi vill se till att våra kunder alltid får de bästa tjänsterna för sina egna affärsbehov. Hela vårt serviceutbud är inte tillgängligt direkt från början, utan expanderar när företaget framskrider i den internationella tillväxten enligt sina egna affärsmål.

I början av kundrelationen diskuterar vi med företaget vilka utmaningar det står inför när det gäller internationell tillväxt, vilka möjligheter företaget har att öka sin affärsverksamhet på den internationella marknaden och vad man behöver hjälp med från Business Finland.

Med hjälp av informationen kan vi vägleda varje företag på ett lämpligt sätt.
Vi utvecklar ständigt vår verksamhet, våra tjänster och våra digitala kanaler tillsammans med kunderna. Vår verksamhet utvärderas också regelbundet.

LÄS OM VÅR VERKSAMHETS RESULTAT OCH EFFEKTER

FAQ