Varför ARTIFICIELL INTELLIGENS?

Programmet AI Business uppmuntrade företag (startup, små och medelstora, Midcap och stora) att utnyttja möjligheterna med artificiell intelligens och plattformsekonomi och ökade kompetensen inom branschen i Finland.

Program
beskrivning

Pressmeddelande: AI Business-programmet påskyndade utvecklingen, tillväxten och internationaliseringen av finländska AI-företag

Programmet AI Business erbjöd förutom finansiering internationella kontaktnät och tjänster för internationalisering, det vill säga för utvalda företag arrangeras besök hos stora globala företag.

Programmet, 2017-2021, omfattade 200 miljoner euro, varav Business Finlands andel var cirka hälften.

I Finland finns det gott om positiv data för utnyttjandet av artificiell intelligens, till exempel värdefull hälsodata och öppen myndighetsdata. Artificiell intelligens kan dessutom användas för produktion av offentliga tjänster. Allt detta skapar nya möjligheter till affärsverksamhet för finländska företag.

MÅLET MED PROGRAMMET ÄR

  • att öka finländska företagens konkurrenskraft och produktivitet genom att skapa nya innovationer som bygger på teknologi för artificiell intelligens och plattformsekonomi
  • att öka kompetensen i teknologi för artificiell intelligens och plattformsekonomi i företag, forskningsinstitut och universitet
  • att förbättra företagens och den offentliga sektorns produktivitet samt efterfrågan på innovationer genom att uppmuntra till införandet av innovationer som bygger på artificiell intelligens och plattformsekonomi

Ta
kontakt

Head of AI Business

Outi Keski-Äijö

+358 50 5577 663