AFFÄRSVERKSAMHET SOM BYGGER PÅ FÖRTROENDE

Programmet avslutades i december 2023. Programmet försnabbade uppkomsten av nya innovationer och ökade affärsverksamhet inom trygghets- och förtroendelösningar med hjälp av Finlands förtroendekapital ur såväl lösningsleverantörernas som användarnas synvinkel.

Program
beskrivning

Business Finlands Digital Trust Finland-program hjälpte finländska företag utnyttja växande marknader och bereda sig på möjligheter och hot i anslutning till framtida teknologier.

Målet med Business Finlands Digital Trust Finland-program var att försnabba uppkomsten av nya innovationer och öka affärsverksamhet inom trygghets- och förtroendelösningar med hjälp av Finlands förtroendekapital ur såväl lösningsleverantörernas som användarnas synvinkel.

Tjänster

Utöver innovationsfinansiering erbjöd programmet internationaliseringstjänster och stärker ekosystem i Finland med investeringar. Programmet pågick 2019–2023 och finansierade innovationsprojekt till det totala beloppet 100 miljoner euro.

Målgrupp

Programmet var avsett för kritiska finländska företag inom kommunikation och dataskyddsföretag (programvaror, utrustning, tjänster), forskningsinstitut, instanser som utnyttjar dataskyddslösningar, såsom stora industriella företag och företag inom hälsobranschen och aktörer inom Smart Finance och MyData.

Ta
kontakt

Head of Digital Trust Finland

Kirsi Kokko

+358 50 550 2023