Globala nätverk för Finland

HX-programmet avslutade i 2022. Lockheed Martin F-35A Lightning II är Finlands nästa multirollflygplan.

Program
beskrivning

Samarbetets totala värde är cirka 2-3 miljarder euro. Samarbetsprojekten ska anknyta till teknologi eller strategisk industriell kompetens som har kritisk betydelse för Finlands nationella säkerhet.

Läs mer

Ta
kontakt

Program Director

Eija Tynkkynen

+358 40 522 8507