EN GLOBAL TILLVÄXTMARKNAD FÖR FINLÄNDSKA SMART MOBILITY-LÖSNINGAR

Programmet Smart Mobility and Batteries from Finland hjälpte finländska företag att dra nytta av affärsmöjligheterna inom trafik, logistik och mobilitetstjänster samt att skapa en betydande batteriindustri i Finland.

Program
beskrivning

Målen med programmet Smart Mobility and Batteries from Finland var att hjälpa finländska företag att dra nytta av affärsmöjligheterna inom trafik, logistik och mobilitetstjänster samt att skapa en betydande batteriindustri i Finland, som är kopplad till den europeiska värdekedjan för batterier.

Mobilitetsmarknaden är värd omkring 6 500 miljarder euro årligen på global nivå. Finlands andel är ungefär 30 miljarder. Branschen genomgår en stor omvälvning, då delning av bilar och skjutsar, MaaS och omfördelningen av taximarknaden förändrar affärsmodellerna. Världens behov av batterier och batterisystem kommer att bli mer än tio gånger större fram till år 2029. Bakgrunden till detta är i synnerhet ökningen av den eldrivna trafiken och användningen av förnybar energi. Värdet på den europeiska batterimarknaden väntas öka till 250 miljarder euro fram till 2025.

Programmet Smart Mobility and Batteries from Finland fokuserade på tre verksamhetshelheter:

  • Smarta mobilitetslösningar (Smart Mobility Solutions)
  • Smarta logistiklösningar (Smart Logistics) samt Batterier
  • elektrifiering (Batteries and Electrification)

Ta
kontakt

Head of Smart Mobility and Batteries from Finland

Ilkka Homanen

+358 44 577 4430