Europeiska rymdorganisationen ESA

Inom ESA projekt har företag och forskningsgrupper möjlighet att delta i internationellt, teknologiskt samarbete på hög nivå.

Om
ESA

De tekniker som används i rymden måste vara högklassiga och driftssäkra. Utvecklingsprojekten är ofta långvariga, omfattande och internationella. Delaktighet i ESA projekt kan betraktas som en merit för företaget och som ett bevis på kompetens på internationell nivå.

För vem lämpar sig ESA?

  • företag som strävar efter att utvidga sin kompetens och skapa samarbete inom ramen för internationella teknologiprojekt
  • forskningsinstitut, oftast i samarbete med olika företag

Hur fungerar ESA?

ESA förvärvar genom anbudsförfarande teknik till satelliter, rymdsonder och manövreringen av dessa. ESA finansierar satellitprojekt och teknologiprojekt, som tar fram till exempel elektronikkomponenter och system, mjukvara, material och datakommunikationsteknik.

Företag kan delta i projekten genom att svara på ESA anbudsbegäran antingen på egen hand eller inom ett konsortium. I fråga om teknologiprojekt lönar det sig oftast för finländska företag att lämna anbud i samarbete med ett forskningsinstitut.

För beställningar av satellitprojekt svarar i allmänhet den som utsetts till huvudleverantör för satelliten eller ett företag som ingår i kärngruppen för satelliten. ESA anbudsbegäran publiceras i anbudsdatabasen EMITS.

Finland deltar i ESA jordobservationsprogram, navigationsprogram, datakommunikationsprogram, teknologiprogram och rymdvetenskapsprogram. Business Finland ger närmare information om de möjligheter som Europeiska rymdorganisationen erbjuder. 

Mer information