Siirry sisältöön

Veturiyrityksistä vipuvartta

Business Finland haastaa halukkaita ja kyvykkäitä globaalisti toimivia yrityksiä erikokoisten yritysten ja muiden toimijoiden muodostamien ekosysteemien vetureiksi. 

Veturiyritysten haastekilpailut

Uusi haastekilpailu veturi- ja haastajayrityksille on avattu 2.4.2024. Ensimmäisen vaiheen määräaika on torstai 5.9.2024 klo 23.59.

Tutustu hakuilmoitukseen

Veturiyritysten haastekilpailujen tavoitteena on saada yritykset lisäämään huomattavasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa Suomessa sekä luomaan uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä. Kilpailuehdotusten on edellytetty ratkaisevan merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja vaikuttavan merkittävästi hallitusohjelman 4 %:n TKI- (tutkimus, kehitys ja innovaatio) ja 75 %:n työllisyystavoitteisiin.

Voittajayritykset ovat sitoutuneet lisäämään TKI-investointejaan Suomessa kumulatiivisesti lähes 1,5 miljardilla eurolla. Onnistuessaan hankkeet johtavat useiden miljardien teollisiin lisäinvestointeihin Suomeen.

Business Finlandin rahoitus on ollut enintään 20 miljoonaa euroa veturiyritykselle ja 50 miljoonaa euroa veturiyrityksen kokoamalle ekosysteemille.

Nk. haastajayritykset ovat voineet osallistua haastekilpailuun vuodesta 2022 lähtien. Haastajayritykset vahvistavat kansainvälisen konsernin globaalia roolia Suomen kautta tai pyrkivät kasvamaan globaaliksi toimijaksi, ratkaisevat pienempää tai fokusoidumpaa haastetta tai kehittävät uutta liiketoimintaa. Business Finlandin rahoitus on voinut olla haastajayrityksille enintään 10 miljoonaa euroa ja 20 miljoonaa euroa haastajayrityksen kokoamalle ekosysteemille.

Tutustu haastekilpailut voittaneisiin yrityksiin, lista on alla 

Katso veturikilpailun 9.4.2024 infon esitysaineisto (pdf)

Katso veturikilpailun 9.4.2024 infon video

Veturiyritykset tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia kumppaneille. Yhteishankkeille voi hakea rahoitusta Business Finlandista. Tutustu kumppanuusrahoituksen mahdollisuuksiin alla.     

Kumppanuusrahoitus

Business Finland tarjoaa rahoitusta veturiyritysten tiekarttojen mukaisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin.

Kumppanuusrahoitus on tarkoitettu erityisesti yritysten välisille yhteishankkeille sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisille yhteishankkeille (Co-Innovation-rahoitus). Rahoitusta voidaan myöntää myös yksittäisille yrityksille (tutkimus-, kehitys- ja pilotointirahoitus) tai tutkimusorganisaatioille tai tutkimusorganisaatioiden yhteisille hankkeille (Co-Research-rahoitus). 

Co-Innovation- sekä Tutkimus, kehitys ja pilotointi -rahoitusta voi hakea jatkuvasti.

Lue lisää Co-Innovation sekä Tutkimus, kehitys ja pilotointi -rahoituksesta

Co-Research -rahoituksesta järjestetään vuonna 2024 kaksi hakukierrosta, jotka päättyvät 29.4.2024 (huom! aikaistettu yhdellä päivällä aiemmin ilmoitetusta) ja 30.8.2024.

Lue lisää Co-Research-rahoituksesta


#KestäväKasvu

Näin veturi toimii

Borealiksen Spirit-ohjelma edistää muoviteollisuuden kestävää muutosta. Jari Lehtinen Borealiksesta kertoo, miten heidän veturinsa etenee. Matkassa on mukana jo yli 10 "vaunua" eli kumppanuushanketta.

Kuva: Borealis

Katso Borealiksen veturihankkeen esittely 29.5.2023 (englanniksi)

Veturitoiminnan sanastoa

Veturirahoitus

Business Finland etsii haastekilpailujen kautta rahoitettaviksi veturi- ja haastajayritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -hankkeita, joissa ne ratkovat merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja vaikuttavat oleellisesti Suomen kilpailukyvyn kasvattamiseen. Rahoituksen maksamisen ehtona on, että yritys on täyttänyt projektiehdotuksensa antamansa sitoumukset lisätä TKI-toimintaansa Suomessa sekä luoda uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä. Business Finland rahoittaa veturi- ja haastajayrityksen TKI-hankkeen lisäksi niiden ekosysteemiin kuuluvien kumppaneiden hankkeita.

Veturiyritys

Globaalisti toimiva yritys, joka pystyy tekemään merkittäviä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio lisäyksiä Suomessa sekä toimimaan ekosysteemin veturina.

Haastajayritys

Vetureiden haastekilpailuihin voi osallistua myös nk. haastajayrityksiä, jotka vahvistavat kansainvälisen konsernin globaalia roolia Suomen kautta tai pyrkivät kasvamaan globaaliksi toimijaksi tai ratkaisemaan pienempää tai fokusoidumpaa haastetta tai kehittämään uutta liiketoimintaa.

Kumppanuusrahoitus ja vetureiden tiekartat

Business Finland tarjoaa kumppanuusrahoitusta veturi- ja haastajayritysten tiekarttojen mukaisille TKI-hankkeille. Tiekartat ovat veturi- ja haastajayritysten näkemyksiä siitä, millaisia ratkaisuja, teknologioita, ja osaamisia tarvitaan määriteltyjen missioiden saavuttamiseen. Rahoitus on tarkoitettu erityisesti yritysten välisille yhteishankkeille sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisille yhteishankkeille. 

Veturit ja tiekartat

Päättyneet vetureiden hankkeet

Ota
yhteyttä

Johtava rahoitusasiantuntija

Marita Virtanen

+358 50 5577 662