Siirry sisältöön

Hyödynnä globaalit verkostot

Suomi korvaa Hornet-hävittäjät vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen tarjousprosessi on nyt käynnissä. Hankintaan kuuluu teollisen yhteistyön velvoite: voittanut hävittäjätarjoaja ja sen kumppanit tekevät yhteistyötä suomalaisten toimijoiden kanssa 30 prosentilla hankintahinnasta.

Osallistuminen HX-hävittäjähankinnan teolliseen yhteistyöhön on mahdollisuus, joka tulee eteen vain noin kerran 30 vuodessa. Siihen kannattaa tarttua nyt. Tuloksena on suomalaisen puolustus-, turvallisuus- sekä ICT-alan osaamisen, verkostojen ja teknologisen kyvykkyyden kasvu.

Ohjelman kuvaus

Yhteistyön kokonaisarvo on yhteensä noin 2-3 miljardia euroa.

KUKA VOI OSALLISTUA?

HX-hävittäjähankkeen teolliseen yhteistyöhön voivat osallistua suomalaiset yritykset sekä tutkimusorganisaatiot.

Yhteistyöprojektien on liityttävä kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisiin teknologioihin tai strategiseen teolliseen osaamiseen.

Osallistujan osaamisen on kohdistuttava esimerkiksi jollekin seuraavista osa-alueista:

 • Ohjelmistot
 • Kyberkyvykkyydet
 • Tekoäly
 • Autonomiset järjestelmät
 • Rakenteet, materiaalit, logistiikka
 • Suunnattu energia
 • Tutkimus
 • Kriittiset kaksikäyttötuotteet
 • Sensorit
 • Johtamisjärjestelmät
 • Tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen järjestelmät
 • Moniteknologisten järjestelmien hallinta
 • Energeettiset materiaalit

HX-hävittäjätarjoajia (OEM, Original Equipment Manufacturer) ovat Boeing, BAES, Dassault, Lockheed Martin sekä Saab. Suomalainen osallistuja voi tarjota projektiaan kaikille näille, niiden kumppaneille tai vain valitsemilleen osapuolille.

Suomi on sitoutunut avoimeen, tasapuoliseen ja syrjimättömään tarjouskilpailuun. Suomelle tarjotut teollisen yhteistyön ratkaisut arvioidaan huolellisesti ja tasapuolisesti osana hankintaprosessia.

HYÖDYT

Osallistuminen HX-hävittäjähankkeen teolliseen yhteistyöhön tuo suomalaisille yrityksille ja tutkimusorganisaatioille uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Osallistuminen vahvistaa myös valittujen projektikumppaneiden ja Suomen osaamista sekä valmiuksia kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisissä teknologioissa.

Osallistujat voivat saada muun muassa:

 • pitkäaikaisia kansainvälisiä kumppanuuksia ja asiakkaita
 • uusia markkinoita, lisenssejä ja sertifikaatteja
 • lisäosaamista ja koulutusta alan kansainvälisiltä huippuosaajilta
 • ohjelmistoja ja teknologioita teknologiansiirtona
 • nykyistä laajempia yhteistyöverkostoja niin Suomessa kuin ulkomailla

AIKATAULU

Tällä hetkellä on käynnissä suomalaisten projektikumppaneiden sekä hävittäjätarjoajien tutustuminen. Projektiehdotusten on oltava esiteltyinä sopiville hävittäjätarjoajille vuoden 2020 syksyyn mennessä.

Hävittäjähankkeen teollinen yhteistyö kestää vähintään 10 vuotta itse hankintapäätöksestä, jonka tekee valtioneuvosto vuonna 2021. Varsinainen hävittäjien toimitus tapahtuu vuosien 2025 ja 2030 välillä.

Kiinnostuitko?

Tutustu huolellisesti alla listattuihin dokumentteihin. Mikäli sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä

Advisor

Matias Keinänen

+358 40 183 7087
Senior Advisor

Tapio Halkola

+358 40 139 4747
Head of HX Industrial Participation Project

Markku Lehikoinen

+358 40 504 4390