Siirry sisältöön

Kohti yhteistä tulevaisuutta

Kasvusopimus on uudenlainen dialogi- ja yhteistyömalli julkisen sektorin ja elinkeinoelämän välillä, jossa otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti alan eri ulottuvuudet.

Mikä on
kasvusopimus?

Kasvusopimus on uusi, jatkuva tapa käydä vuoropuhelua julkisen sektorin ja elinkeinoelämän välillä.

Kasvusopimus on myös konkreettinen toimintasuunnitelma, jossa julkinen sektori ja eri toimialojen edustajat määrittelevät yhdessä alan tulevaisuuden kasvu- ja kehitystavoitteet ja  tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet. Kasvusopimuksen tavoitteena on käytännön toimin tukea alan yritysten kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Kasvusopimuksella edistetään julkisen sektorin ja elinkeinoelämän jatkuvaa tavoitteellista vuoropuhelua. AV-alan sopimus toimii raamina ja tienviitoittajana myös muiden alojen kasvusopimuksille.

AV-alan 
kasvusopimus

AV-alan kasvusopimuksessa julkinen sektori ja audiovisuaalisen alan toimijat määrittelevät yhdessä alan tulevaisuuden kasvu- ja kehitystavoitteet ja tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet. Lisäksi sovitaan niistä käytännön toimista, joilla julkinen sektori voi konkreettisesti tukea alan yrityksiä kasvussa ja alan kehityksessä.

Audiovisuaalisen toimialan kasvusopimuksen rakentaminen aloitetaan 20.4.2022 järjestettävällä avoimella tilaisuudella. Pilotoitava toimintamalli valmistuu 31.8.2022 mennessä.

Mitä kasvusopimus tarkoittaa käytännössä?

 • julkisen sektorin ja elinkeinoelämän välillä tapahtuvan jatkuvan vuoropuhelun mahdollistamista
 • yhteisymmärryksen luomista alan tulevaisuuden potentiaalista
 • alan yhteisten kasvutavoitteiden muodostamista
 • sopimista toimista, joiden avulla julkinen sektori voi tukea yrityksiä monimutkaisissa toimintaympäristön muutoksissa pitkällä aikavälillä sekä
 • konkreettista toimintasuunnitelmaa, jossa sekä julkisen että yksityisen sektorin tehtävät ja roolit sekä konkreettiset toimenpiteet kasvun saavuttamiseksi on selkeästi kuvattu ja vaiheistettu

Ketkä tästä hyötyvät?

Jotta yhteistä kasvua voidaan saada aikaan, kasvusopimuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden laatiminen vaatii AV-alalla toimivien yritysten ja julkisen sektorin edustajien kuulemista ja osallistamista. Ministeriöt kutsuvat kasvusopimuksen rakentamiseen kaikki AV-alan toimijat:

 • yritykset
 • alueelliset organisaatiot
 • edunvalvontajärjestöt
 • muut AV-alan yritysten kasvun ja kehittämisen parissa työskentelevät tahot.

Kasvusopimuksen roolit, vastuut ja velvoitteet määritellään vuoden 2022 aikana yhdessä kaikkien osallistuvien tahojen kanssa. Kasvusopimukseen määritellyt toimenpiteet tulevat ensisijaisesti tukemaan alan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Tule mukaan

Kasvusopimuksen rakentaminen sisältää useita tapahtumia ja kanavia ottaa osaa keskusteluun ja työskentelyyn

20.4. Kaikille avoimen tilaisuuden sisältö painottuu vahvasti alan tulevaisuuteen, sen mahdollisuuksiin, esteisiin ja onnistumisen edellytyksiin.

16.5. Tilaisuuden sisältö keskittyy käytännön toimintamallin ja toimenpidevalikoiman luomiseen yhteisen tulevaisuuden rakentamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tilaisuuden ohjelma julkistetaan 20.4.2022 järjestettävän tilaisuuden jälkeen.

31.8. Kasvusopimuksen julkistustilaisuus Screen Helsinki -tapahtumassa.

Käynnistämme kartoittavia keskusteluja ennen tapahtumia järjestämällä webinaareja alan eri toimijoille. Ennakkokeskustelujen tavoitteena on kartoittaa eri toimijoiden toiveita ja näkemyksiä kasvusopimuksen formaatista ja sisällöistä sekä alan tulevaisuuden tavoitteista. Hankkeen projektiryhmä kutsuu sidosryhmät kuulemisiin ja kerää keskitetysti eri kohderyhmien kommentit hanketta varten.

 • 8.4. BF, YLE, SES, AVEK, ministeriöt 
 • 11.4. Kaikki yritykset, tuotantoyhtiöt, alihankkijat
 • 12.4. Komissiot
 • 12.4. Edunvalvojat
 • 13.4. Kanavat, levittäjät, rahoittajat

Kyselyitä tavoitteiden validoimiseksi ja tiedon keräämiseksi

Julkisten tilaisuuksien jälkeen lähetämme osallistujille sähköpostitse kyselyitä, joilla tarkennetaan alan odotuksia, näkemyksiä, huolia sekä tarvittavien toimien kohdentamista. Avoinna olevat kyselyt löydät myös tältä sivulta.

Taustaa

Kotimainen audiovisuaalinen ala kasvaa ja kehittyy liiketoimintaympäristön muuttuessa nopeasti. Alan arvoketjut ovat isossa muutoksessa. Alaan liittyvän kasvupotentiaalin vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö haluavat tiivistää yhteistyötään ja tukea alan kasvua rakentamalla alalle kasvusopimuksen. 

Ministeriöt ovat antaneet hankkeen toteutuksen ohjauksessaan oleville toimijoille, Business Finlandille ja Suomen Elokuvasäätiölle. Ohjausryhmään on kutsuttu Audiovisual Producers Finland – APFI ry edustamaan elinkeinoelämää. Käytännön kehitystyön tukena toimii Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n elinkeinopoliittinen ohjelma Film Tampere opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella.

Kasvusopimus on jatkumoa jo tehdyille toimille, joita ovat luovan talouden tiekarttaAV-alan tiekartta, vertailut eurooppalaisiin vastaaviin kasvusopimus konsepteihin, sekä muut alan tutkimukset ja haastattelut. 


#KestäväKasvu

Ota yhteyttä 

Head of Creative Business Finland

Kenneth Nyholm

+358 50 395 6028