Business Finlandin ohjelmat

Yhteisvoimin kasvua kansainväliseen liiketoimintaan

Isommin yhdessä Business Finlandin ohjelmissa

Tarjoamme ohjelmissa Business Finlandin kansainvälistymisen ja innovaatiorahoituksen palveluista kokonaisuuksia, jotka on räätälöity kunkin ohjelman tavoitteiden ja kohderyhmien mukaisiksi. Keskeistä ohjelmissa ovat verkostot, jotka tarjoavat samojen haasteiden kanssa painiville toimijoille vertaisoppimista ja yhteisvoimaa.

Business Finlandin ohjelmat

Ohjelmat

Business Finland käynnistää ohjelmia aloille, joilla on merkittävää uutta markkinapotentiaalia suomalaisille yrityksille.  Ohjelmatoiminnan tarkoituksena on herätellä yrityksiä hyödyntämään markkinamurroksia ja lisätä ymmärrystä liiketoiminnan tulevaisuuteen vaikuttavista teemoista. Siten kasvatamme kansainvälistä liiketoimintaa ja uudistamme suomalaista yhteiskuntaa.

Ohjelmissa ratkotaan yhteisiä haasteita ja opitaan vertaisilta. Ohjelmat tuovat ainutlaatuisella tavalla yhteen erilaisia toimijoita: eri kokoisia kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä hakevia yrityksiä sekä yritysten kanssa yhteistyössä toimivia tutkimus- ja muita organisaatioita.

Toimimme pitkäjänteisesti: ohjelmat kestävät tyypillisesti 4–6 vuotta.

Räätälöityjä kansainvälistymisen ja innovaatiorahoituksen palvelupaketteja

Ohjelmissa tarjottavat palvelukokonaisuudet on räätälöity kunkin ohjelman tavoitteiden mukaisiksi.

Neuvomme yrityksiä markkinoille menossa ja verkottumisessa sopivien kumppaneiden kanssa. Autamme löytämään uusia, kasvavia markkinoita ja asiakkaita sekä lisäämään kansainvälistä verkostoitumista sekä uudistumaan innovaatioiden avulla. Linkitämme myös kansainvälisiä sijoittajia ja yrityksiä toisiinsa pääomitusten saamiseksi.

Yhteistyössä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa tarjoamme kansainvälisiä verkostoja ja vaikuttamismahdollisuuksia, joiden avulla voimme yhdessä rakentaa uutta kasvua suomalaisille yrityksille.

Ohjelmiin ei ole pääsääntöisesti jäsenmaksua. Osa yrityksen oman liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä palveluista (esim. messuosallistumiset, delegaatiomatkat, ostajatapaamiset) on maksullisia.