Siirry sisältöön

Ohjeet intressiostoihin

Intressiostoilla tarkoitetaan sitä, että rahoituksen saajan ja yrityksen, jolta palveluja ostetaan, välillä on jokin intressiyhteys. Tarkista jo projektia suunnitellessasi ja kustannusarviota laatiessasi voiko projektisi sisältää ostettuja palveluita konserni- tai intressiyrityksiltä, eli intressiostoja. Myös projektin raportointi on erilainen, jos projektissa on intressiostoja. Tutustu ohjeisiin tällä sivulla tai lue lisää rahoitusehdoista.

Mikä on intressiyritys?

Yritykset ovat toistensa intressiyrityksiä, jos toisen yrityksen koko osakepääomasta tai vastaavasta omasta pääomasta vähintään 20 % on välittömästi tai välillisesti toisen yrityksen omistuksessa tai hallinnassa.

Tätä sääntöä sovelletaan myös silloin, kun intressi syntyy henkilön omistuksen kautta.

Business Finland voi katsoa yritykset intressiyrityksiksi myös, jos toinen yritys voi käyttää määräysvaltaa toisessa yrityksessä tai muulla tavoin vaikuttaa siihen, mistä toinen yritys tekee hankintoja. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi

  • hallituksen jäsenyyden
  • vastuuhenkilöiden
  • perheenjäsenten
  • työntekijöiden
  • rahoittajana toimimisen kautta

Business Finland tarkastaa rahoituksen saajan osakkaat, omistukset, yhtymien osakkaat, vastuuhenkilöt ja palkansaajat. Lisäksi tarkastetaan yhteydet muihin yrityksiin.

Projektiseurannan tai tarkastuksen aikana tarkastetaan myös rinnakkaisten ja edellisten projektien tietoja ja mahdollisesti muiden viranomaisten myöntämien rahoitusten tietoja.

Mikä on konserniyritys?

  • Konserniyritykset ovat intressiyrityksiä, mutta niitä kohdellaan Business Finlandin rahoituksessa eri tavoin kuin muita intressiyrityksiä. Esimerkiksi de minimis -rahoituksessa ja Nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksessa ostetut palvelut konsernin sisältä ovat hyväksyttäviä, mutta muilta intressiyrityksiltä eivät.
  • Konserni muodostuu, kun kirjanpitovelvollisella on laissa tarkoitettu määräysvalta kohdeyrityksessä. Tällöin määräysvaltainen yritys on emoyritys ja toinen yritys tämän tytäryritys. Emoyritystä ja sen tytäryrityksiä kutsutaan myös konserniyrityksiksi.
  • Kirjanpitolaissa tarkoitettu konsernisuhde muodostuu myös silloin, mikäli kirjanpitovelvollisella on yhdessä yhden tai useamman tytäryrityksensä kanssa, taikka kirjanpitovelvollisen tytäryrityksellä yksin tai yhdessä muiden tytäryritysten kanssa määräysvalta kohdeyrityksessä.

Hyväksyttävät kustannukset

Miten intressiostot tilitetään?

Business Finland hyväksyy ostopalvelun konserni- ja intressiyritykseltä ilman katetta. Jotta katteettomuus voidaan todeta, konserni- ja intressiyritys tilittää Business Finlandille omat projektista aiheutuneet kustannuksensa erillisillä lomakkeilla.

Loppuraportin yhteydessä konserni- ja intressiyrityksen tilittämistä kustannuksista on toimitettava erillinen, määrämuotoinen riippumattoman tilintarkastajan tarkastusraportti.

Jos konserni- tai intressiyrityksiä on useampia, jokainen yritys toimittaa oman kustannustilityksen tilintarkastusraportteineen.

Miten tiedot toimitetaan Business Finlandille?

  • Rahoituksen saaja tekee oman tilityksensä Asiointipalvelussa ja merkitsee katteettomat, maksetut ostetut palvelut kohtaan "Ostetut palvelut konsernin sisältä ja intressiyrityksiltä".
  • Rahoituksen saaja liittää omaan tilitykseensä konserni- ja intressiyritysten lomakkeilla tehdyt tilitykset liitetiedostona (esim. pdf), sekä loppuraportin yhteydessä lisäksi konserni- ja intressiyritysten tilintarkastajan tarkastusraportit.