Siirry sisältöön

Kenelle?

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.

Mitä?

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Innovaatiosetelissä on 1000 € + alv omarahoitusosuus (riippumatta projektin koosta), mikä tulee maksaa suoraan palveluntuottajalle projektin päätyttyä. Kun palveluntuottaja on saanut omarahoitusosuuden suorituksen ja asiakas on raportoinut projektin, palveluntuottaja voi lähettää enintään 4000 € + alv. laskun Business Finlandiin.

Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voit hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Milloin?

Voit saada innovaatiosetelin, jos sinulla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia ja johon liittyen:

 • haluat nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla
 • tarvitset ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua
 • tarvitset tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin, kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua näiden hakuprosessiin.
 • haluat hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintasi kehittämisessä
 • sinulla on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitset apua

Milloin ei?

Et voi saada innovaatioseteliä, jos

 • kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys
 • yrittäjyys on sivutoimista tai yrityksellä ei ole työntekijöitä. Innovaatiosetelin myöntäminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä hakijayrityksessä vähintään 3 kuukauden ajalta ennen innovaatiosetelin hakemista. Seteli voidaan myös myöntää, mikäli yrittäjä on sivutoiminen mutta yrityksessä on kokoaikainen työntekijä, jonka työsuhde on ollut voimassa vähintään 3 kuukauden ajan ennen innovaatiosetelin hakemista.
 • yritykselläsi on ilmoituspuutteita tai verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon kanssa tehtyä ja noudatettua maksujärjestelyä
 • yrityksesi Asiakastiedon rating Alfa on huonompi kuin A
 • yrityksesi ei kuulu ennakkoperintärekisteriin
 • kyse on tiedon hankkimisesta uusista vientimarkkinoista. Tätä voidaan rahoittaa Business Finlandin Explorer -rahoituksella.
 • hankittava ulkopuolinen osaaminen ei ole sisällöltään yrityksesi omaan osaamiseen nähden uutta
 • yritykselläsi ei ole kansainvälistymiseen liittyviä suunnitelmia
 • yrityksesi on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yrityksesi de minimis -kiintiö ylittyy. Huomaa, että samaan konserniin tai määräysvaltaan kuuluville yrityksille myönnetyt de minimis -tuet lasketaan yhteen
 • yrityksellesi on jo myönnetty Business Finlandin tai Tekesin innovaatioseteli
 • yrityksellesi on myönnetty Business Finlandin rahoitusta kuluvana tai edellisenä vuonna TAI yritykselläsi on käynnissä Business Finlandin rahoittama projekti TAI yrityksesi on jättänyt muun hakemuksen Business Finlandiin. Koronan vuoksi myönnettävää häiriötilannerahoitusta, Energiatukea, Explorer-tuoteperhettä ja AV-alan tuotantokannustinta koskevat myöntöpäätökset, hakemukset tai käynnissä olevat projektit eivät ole este innovaatiosetelin hakemiselle.
 • projekti liittyy yrityksen tai sen tuotteeseen tai palveluun liittyvän rahoituksen selvittämiseen, sen hankintaan, rahoittajien ja sijoittajien sekä osakkaiden kartoittamiseen
 • haluat ostaa palveluja yritykseltä, johon teillä on intressiyhteys esimerkiksi omistuksen, hallituksen jäsenyyden tai perhesiteiden kautta
 • yritykselläsi on ulosottovelkoja

Business Finlandin asiakkaaksi?

Business Finlandin palvelut on tarkoitettu rohkeaa liiketoiminnan kasvua ja uudistamista kansainvälisillä markkinoilla tavoitteleville yrityksille. 

Tule asiakkaaksi

Mihin?

Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista

 • tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut (mm. muotoilustrategian valmistelu)
 • kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
 • innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
 • innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot
 • tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

Mihin ei?

 • yrityksen omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin
 • sellaisten toimialojen ja toimintojen kehittämiseen, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity innovaatiotoimintaan, kuten
  • yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut
  • myynnin, markkinoinnin ja viestinnän perustoiminta
  • henkilöstön koulutukset
  • perustason IT-järjestelmiin liittyvä konsultointi ja kehittäminen (esimerkiksi verkkosivujen, verkkokaupan tai mobiilimyyntikanavan tekemiseen tai toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmiin liittyvään konsultointiin ja kehittämiseen)
 • Markkinoilla myynnissä olevan tuotteen tai palvelun kehittämiseen tai uudistamiseen
 • Yrityksen omaan käyttöön (ei myytäväksi) tarkoitetun tuotteen tai palvelun kehittämiseen liittyvä konsultointi

Näin haet innovaatioseteliä

Mieti aluksi, millaista osaamista ja asiantuntemusta tarvitset ideasi kehittämisessä tai ongelmanratkaisussa. Etsi seuraavaksi osaava palveluntarjoaja ja kerro tarpeestasi. Laatikaa yhdessä työsuunnitelma.

Hakemus tehdään Business Finlandin asiointipalvelussa. Projektin vastuullisen johtajan on oltava hakijayrityksen palveluksessa. Hakijayritys on se, joka aikoo ostaa innovaatiopalveluja innovaatiosetelillä. Palveluntarjoaja ei siis voi hakea seteliä hakijayrityksen puolesta.

Business Finland tarkistaa palveluntarjoajien tietoja ja päivittää listaa säännöllisesti. Palveluntarjoajan voi valita myös listan ulkopuolelta, kunhan se täyttää alempana mainitut ehdot. Business Finland on myös pyytänyt innovaatiosetelin saajilta arvioita palveluntarjoajista. Ne löytyvät innovaatiosetelin palveluntarjoajien hausta, hakutulosten Arviot-välilehdeltä.

Haettavan innovaatiosetelin arvo on aina 6 200 euroa (5000 euroa + alv). Voit käyttää rahoituksen ainoastaan ostopalveluun yhdeltä nimetyltä palveluntuottajalta. Huomaa, että yritykselläsi ja valitsemallasi palveluntuottajalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso intressiyhteydestä tarkemmin innovaatiosetelin ehdoista).

Jos ostettavan asiantuntijapalvelun määrä muodostuu suuremmaksi kuin 5000 euroa + alv, yrityksesi maksaa itse erotuksen palveluntuottajalle. Setelin voi käyttää hankintaan yhdeltä palveluntuottajalta. Innovaatioseteli on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivämäärästä. Vain sellaiset palveluostot, jotka ovat aiheutuneet projektista sen kestoaikana, voidaan hyväksyä. Ennen hakemuksen tekemistä sovittua tilausta ei hyväksytä projektin kustannukseksi paitsi silloin, kun tilaukseen liittyy projektin käynnistymiseen kytketty purkamismahdollisuus.

Hakemus pyritään käsittelemään kahden viikon kuluessa sen saapumisesta Business Finlandiin.

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Saat tiedon asiointipalveluun saapuneesta uudesta asiakirjasta sähköpostilla. Ilmoitus lähetetään projektin vastuulliselle johtajalle, projektin yhteyshenkilölle, kustannustilitysten yhteyshenkilölle ja organisaation viralliseen sähköpostiin.

Business Finlandin rahoitus voi alkaa vasta, kun olet hyväksynyt päätöksen ja siihen liittyvät rahoitusehdot asiointipalvelussa. Näet tiedon hyväksymistä odottavasta päätöksestä asiointipalvelun etusivulla kohdassa "Toimenpiteitä odottavat asiat". Jos päätökseen liittyy erityisehtoja, päätös tulee asiointipalveluun hyväksyttäväksi, kun erityisehdot ovat toteutuneet.

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Päätöksen voi hyväksyä asiointipalvelussa ainoastaan henkilö, jolla on yksin organisaation edustusoikeus. Tieto tarkistetaan asiointipalveluun kirjautumisen yhteydessä.

Jos nimenkirjoituslauseke ei mahdollista yksinedustamista, niin rahoituspäätös hyväksytään lomakkeella Y1. Lähetä lomake suojatulla sähköpostilla Business Finlandin kirjaamoon. Jos yrityksenne kaupparekisteritiedoissa on puutteita, voitte korjata ne olemalla yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Lue lisää rahoituspäätöksen hyväksymisestä    

Huomaathan, että innovaatiosetelihankkeissa rahoituspäätöksen hyväksymisen yhteydessä pyydettäviä tilinumerotietoja ei tarvitse toimittaa, koska palveluntuottaja lähettää palveluksistaan erillisen laskun Business Finlandille. 

Raportointi ja laskutus

Rahoituksen saaja laatii loppuraportin asiointipalvelussa viimeistään neljän kuukauden kuluttua päätöksen voimassaoloajan päättymisestä. Palveluntuottajat täydentävät raporttia asiointipalvelussa tai muulla tavoin. Rahoituksen saaja lähettää loppuraportin Business Finlandiin. Rahoituksen maksaminen palveluntuottajalle edellyttää, että rahoituksen saaja on toimittanut rahoituspäätöksen hyväksymisilmoituksen ja loppuraportin sekä maksanut palveluntuottajalle omarahoitusosuuden 1000€+ALV.

Palveluntuottaja lähettää Business Finlandille laskun. Jos palvelun arvo on pienempi kuin 4 000 euroa, laskun tulee olla enintään palvelun arvoinen. Ohje laskun toimittamiseen löytyy Business Finlandin verkkosivulta.

Business Finland maksaa rahoituksen laskun perusteella suoraan palveluntuottajalle sen jälkeen, kun Business Finland on hyväksynyt raportin.

De minimis -rahoitusta

Business Finland myöntää innovaatiosetelin de minimis -rahoituksena. De minimis -rahoitus on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. Yrityksesi voi saada de minimis -rahoitusta enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Business Finland myöntää yritykselle enintään 150 000 euroa de minimis -rahoitusta tällä aikajaksolla.

Yrityksesi on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta se on saanut edellisinä vuosina. De minimis -rahoitusta myöntävät monet julkiset organisaatiot, Business Finlandin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Palveluntarjoajan edellytykset

Seuraavien ehtojen on täytyttävä:

 • Asiakastiedon rating Alfa on oltava vähintään A
 • palveluntarjoajalla ei saa olla maksuhäiriöitä
 • palveluntarjoajalla ei saa olla verovelkaa tai sen maksamiseksi on oltava vahvistettu maksusuunnitelma
 • palveluntarjoajalla ja hakijalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso tarkemmin innovaatiosetelin rahoitusehdot)

Business Finland kerää listaa innovaatiopalveluiden tarjoajista, tarkistaa näiden tietoja ja päivittää palveluntarjoajien listaa viikon välein tai tarpeen vaatiessa. Business Finland ei ota kantaa palveluntarjoajien laatuun tai palvelujen sisältöön, vaan listalle pääsevät kaikki, jotka täyttävät edellä mainitut ehdot. Huomioi, että palveluntarjoajan kelpoisuus tarkistetaan uudelleen rahoitushakemuksen käsittelyn yhteydessä ja tilanne saattaa olla muuttunut listalle pääsyn jälkeen. Katso palveluntarjoajien haku tämän sivun lopusta.

Palveluntarjoajan voi valita myös listan ulkopuolelta, kunhan se täyttää vaatimukset. Listalle voi ilmoittautua täyttämällä tältä sivulta löytyvän lomakkeen. Myös palvelukuvausten muutoksen ja poiston voi tehdä samalla lomakkeella.

Muistattehan, että yrityksellänne voi olla nykyisessä palvelussa useita palvelukuvauksia ja useita yhteyshenkilöitä. Kuvausten ylläpito on mahdollista jatkossa keskittää yhdelle henkilölle.

Jokaista kuvausta kohti luodaan erillinen ylläpitolinkki, jonka kautta voitte jatkossa muokata tietojanne. Yhteen kuvaukseen liittyy yrityskohtainen teksti sekä yksi palvelujen kokonaisuutta kuvaava osuus. Yhteyshenkilöitä voi kuitenkin olla listattuna useita.

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Business Finlandin asiakaspalvelu

Asiakaspalvelustamme voit kysyä Business Finlandin palveluista sekä asiointipalvelun käyttöön liittyvistä asioista.

Asiakaspalveluun

Innovaatiosetelin palveluntarjoajien haku

Voit hakea palveluntarjoajia erilaisilla asiasanoilla. Noin 800 palveluntarjoajan tiedot löytyvät haun takaa. Kirjoita hakukenttään haluamasi palvelu tai palveluntarjoajan nimi.

Päivitämme palveluntarjoajien tietoja viikoittain. Sivuille on viety ilmoitukset, joiden rating Alfa on tarkistettu ja vaatimusten mukainen.

Etsi innovaatiosetelin palveluntarjoajaa