Business Finlandin 

skenaariot

Vaihtoehtoiset tulevaisuudet vuoteen 2030
Suomalaisille asiakkaille » Strategia » Business Finlandin skenaariot

Vaihtoehtoiset tulevaisuudet vuoteen 2030

Globaali toimintaympäristömme muuttuu nopeasti ja haastaa valmiutemme tarttua mahdollisuuksiin ja varautua haasteisiin. Ennakointi, ja skenaariotyö sen yhtenä menetelmänä, vahvistaa parhaimmillaan näitä valmiuksia. ​

Johdanto

Business Finland käynnisti kesällä 2019 laajan skenaariotyön Suomen kilpailukyvyn tulevaisuuden vaihtoehdot. Siirsimme katseemme vuoteen 2030 ja pyrimme kuvaamaan ja ymmärtämään vaihtoehtoisia globaalin toimintaympäristön kehityskulkuja suomalaisen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön näkökulmasta.

Ohessa esiteltävät skenaariot ovat kuvauksia Suomen ulkoisen toimintaympäristön mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuksista vuoteen 2030. Niiden avulla ei pyritä tulevaisuuden ennustamiseen vaan ajattelun ja näkemyksellisyyden kehittämiseen. Skenaarioiden tarkoituksena on ohjata ajattelemaan monipuolisesti ja johdonmukaisesti erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja siten parantaa edellytyksiä ​tulkita ja ymmärtää ajankohtaisia ilmiöitä sekä tehostaa toiminnan suunnittelua ja reagointikykyä.​

Tässä kuvatut skenaariot voivat siis vaikuttaa enemmän tai vähemmän todennäköisiltä riippuen lukijan näkökulmasta. Tarkoitus ei kuitenkaan ole valita yhtä skenaariota muiden joukosta asettamalla skenaarioita todennäköisyys- tai preferenssi-järjestykseen, vaan tarkastella skenaarioiden muodostamaa kokonaisuutta. Tulevaisuudessa todentuvat tapahtumakulut ovat usein yhdistelmiä eri skenaarioista.​

Tässä julkaisussa esitetyt skenaarioiden kuvaukset sekä riskit ja mahdollisuudet on koostettu syksyllä 2019 ja talvella 2020 järjestettyjen työpajojen aineistoista. ​

Skenaariotyö on tehty laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Business Finland osoittaa lämpimät kiitokset yhteistyöstä kaikille mukana olleille organisaatioille ja henkilöille! ​

Skenaariotyötä ohjaavat strategiset kysymykset

1. Globaalin toimintaympäristön muutos

  • Miltä elinkeinoelämän kilpailukyvyn näkökulmasta vaihtoehtoiset tulevaisuuden toimintaympäristöt näyttävät vuoteen 2030?​
  • Missä ovat kiinnostavat markkinat ja kasvun mahdollisuudet suomalaisille yrityksille tulevaisuudessa?​

2. Suomen kilpailukyky ja julkisen toimijan rooli

  • Miten turvaamme kilpailukykyisen elinkeinoelämän kehityksen epävarmassa globaalissa toimintaympäristössä?​
  • Minkälainen on julkisen toimijan rooli?​

Lataa tästä Tulevaisuuden skenaariot -raportti 

 

Lisätietoa

Manager, Foresight
Soile Ollila
+358 50 5577 967
Yksikön johtaja
Heli Karjalainen
+358 40 502 4484