21/1

Utlysning 21.1.-30.6.2022

Finansieringssökningen för industrins kolsnåla cirkulära ekonomi, digitalisering och serviceutveckling.

Syftet med finansieringsansökan är att göra industrin mer konkurrenskraftig med beaktande till koldioxidsnålhet, förnyande av cirkulära ekonomi och digitaliseringen samt öka industrins tjänsteexport med beaktande av omvälvande och ny teknik.

 

För att beviljas finansiering för år 2022 ska ansökan lämnas in senast 30.6.2022.  

 

Ytterliga information


Maarit Kokko
Business Finland

Sakari Karppinen
Business Finland

E-post: förstnamn.efternamn@businessfinland.fi

Ansökan genomförs inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt, som är en del av EU:s återhämtningsinstrument (Recovery and ResilienceFacility, RRF).

De projekt som finansieras ska vara kopplade till en betydande utveckling och modernisering av företagens koldioxidsnåla och/eller cirkulära ekonomin eller tjänsteverksamhet.

Till vem?

 • Finansiering kan sökas av i Finland registrerade företag i alla storlekar, som vill växa och internationaliseras och som har tillräckliga ekonomiska resurser för detta samt mångsidig kompetens och team.Dessutom förutsätts en konkurrensfördel på den internationella marknaden. 
 • Forskningsorganisationerna kan endast ansöka om finansiering som en del av Co-Innovationens samprojekt.  

Vilka teman kan man söka finansiering för?   

Projekten ska vara forsknings- och utvecklingsprojekt, t.ex. i följande teman:  

 • Utveckling av kolsnåla industriella tjänster och serviceaffärsverksamhet bl.a. som produkttjänst  
 • Utnyttjande av industriell digital förnyelse och dataekonomi bl.a. i kolsnåla värdekedjor   
 • Utveckling av industriellt vätgasekosystem där man använder förnybar energi och väte återvinns både som energi och som byggmaterial i slutprodukter (bl.a. kemikalier, nya proteiner)   
 • Återvinning och återanvändning av koldioxid som föds i industrin  

De viktigaste ansökningskriterierna är projekt med låga koldioxidutsläpp, cirkulär ekonomi, innovation, främjande av digitalisering, påverkan på företagets förnyelse, önskad internationell omsättning, kunnande och förmåga att genomföra projektet samt projektgenomförandeplanen.

Hurdana projekt kan man söka finansiering för?

Finansieringens effekter för projekten:

 • skapar ny kompetens och kunskap för företag och samarbetsnätverk
 • att man tar större risk än vanligt och vid framgång har projektet en stor marknadspotential
 • efter att projektet avslutats behövs ofta ytterligare utvecklingsarbete för att kommersialisera resultaten.

Projekten ska avslutas senast 31.12.2025.     

Särskilda kriterier för Finlands program för hållbar tillväxt (RRF-finansiering)  

Varje projekt som finansieras av Finlands program för hållbar tillväxt måste slutföras. "Do No Significant Harm"-krav. Kravet på Recovery and Resilience Facility (RRF) kräver att inga åtgärder orsakar betydande skada på miljön.

Hur ansöker man om finansieringen?  

 • De grundläggande uppgifterna om sökanden och ansökan fylls i på normalt sätt i Business Finlands nätservice.  
 • Välj finansieringstjänst: 
  • Företag: ”Forskning, utveckling och pilotförsök” eller ”Co-Innovation” 
  • Forskningsorganisationer: "Co-Innovation" Under rubriken "Program och andra anslutningar" ska du välja "RRF- Finlands program för hållbar tillväxt" i samband med ansökan och från menyn Finansieringssökningen för industrins kolsnåla cirkulära ekonomi, digitalisering och serviceutveckling.
 • Svara på frågorna om projektets miljöeffekter (”Do No Significant Harm”) 

Tidsplan för utlysningen     

Enligt den preliminära planen beviljas totalt 4 miljoner euro. Business Finland fattar beslut om finansieringen enligt de normala urvalskriterierna.

För att beviljas finansiering för år 2022 ska ansökan lämnas in senast 30.6.2022. 

Ta kontakt 

Kontakta din kontaktperson hos Business Finland eller vår kundservice (Lämna ett meddelande med koden: RRF - Finansieringssökning av industrins kolsnåla cirkulära ekonomi, digitalisering och serviceutveckling) i god tid innan ansökan lämnas in.

Om du är en ny kund, gå till sidan Bli kund hos oss.

SE UTLYSNINGSTEXT (PDF)

OBS! Informationsträffen i finansieringsansökan - tidpunkten preciseras senare.

Läs mer om Finland's program för hållbar tillväxt

#HållbarTillväxt