30/4

Haku 31.1.-30.4.2023

Eureka-utlysning "Globalstars call for joint R&D projects with Kenya"

Eureka-nätverket öppnar en internationell gemensam utlysning för "Global Stars Call for Joint R&D Projects with Kenya". 

Mer Information

Hanna Rinta-Erkkilä
tfn. +358 40 751 4278
hanna.rinta-erkkila (at) businessfinland.fi

Inom det internationella innovationsnätverket Eureka har en gemensam utlysning " Global Stars Call for Joint R&D Projects with Kenya" öppnats för internationella forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Finska deltagare kan söka finansiering till projekt som genomförs i internationell samverkan med deltagare från Kenyan. I varje projekt måste delta företag både från Finland och Kenyan.

Business Finland ser utlysningen som en intressant möjlighet, I synnerhet för projekt som utvecklar till cirkulär ekonomi, hållbar utveckling eller hälsoteknik, men utlysningen är öppen även för alla andra teknologiområden.

Se närmare information på Eurekas ansökningssida

Bekanta dig med utlysningens villkor och ta kontakt med kontaktpersoner på Business Finland.

Business Finland kan finansiera finska deltagare i samverkansprojekt. Ansökningarna måste fylla både de gemensamma villkoren för Eureka projekt (se avsnitt Eligibility på ansökningssidan) samt Business Finlands nationella finansieringsvillkor.

Information om Business Finlands nationella finansiering

Mera information om Business Finlands nationella finansiering hittar du här Finansiering - Business Finland samt t.ex. här Forskning, utveckling och pilotverksamhet för små, medelstora och midcap företag.

Finska deltagare bör kontakta Business Finland i god tid innan utlysningens deadline. Kontaktpersonerna ger även råd om förfarandet med de nationella ansökningarna.