Blanketter du behöver vid rapportering

Kontrollera vilka finansieringsvillkor som gäller för ditt projekt, vilka bilagor du behöver när du rapporterar projektets framsteg och uppkomna kostnader. Du hittar finansieringsvillkoren i nätservicen.

Använd alltid ett standardformulär, om du inte har kommit överens om annat med Business Finland. 

Blanketterna du behöver vid ansökningen hittar du på respektive finansieringstjänsts egen sida.

Instruktioner för förändringssituationer finns på sidan Ändringar.

Skicka alltid in alla formulär och ytterligare information via nätservicen

Lönespecifikationen ska också lämnas via tjänsten; för att säkerställa bevarandet av lönehemligheten kan lönespecifikationen inte laddas ner för att läsas i nätservicen.

Produktionsincitament för audiovisuella branschen

Energistöd

De minimis finansiering

Important Project of Common European Interest (IPCEI) on Batteries

Finansiering för innovationskluster

Finansiering av offentlig forskning

Finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt

Tillväxtmotorfinansiering, upphandling

Tillväxtmotorfinansiering, startstöd

Investeringsstöd för cirkulär ekonomi

Innovationsstöd för skeppsbyggnad

Materialsyner

Finansiering av nystartade innovativa företag

Tempo finansiering

FoU lån i störningssituationer

Finansiering av forskningsinfrastruktur

Finansiering av forskning och utveckling inom företag