Business Finlands
lån

Lån för utveckling eller pilotförsök

Business Finlands lån är ett risklån som i regel beviljas utan säkerhet. Lånefinansieringen är förmånlig, räntan är tre procentenheter mindre än grundräntan, dock minst en procent. Kontrollera den gällande grundräntan på finansministeriets webbplats.

Lånebelopp och lånetid

För små och medelstora företags pilotprojekt beviljar Business Finland ett lån som täcker 50 eller 70 procent av totalkostnaderna för projektet. För stora företag är lånet högst 50 procent och för midcap-företag högst 70 procent av kostnaderna.

Lånetiden kan uppgå till högst 20 år, men oftast avtalas lånetiden till sju eller tio år. Av dessa är tre eller fem år amorteringsfria, vid behov även fler.

Utbetalning av lånet

När Business Finland har fattat lånebeslutet, får Statskontoret information om beslutet och skickar skuldebrevet till låntagaren för underskrift. Statskontoret betalar ut ett förskott när det har mottagit det undertecknade skuldebrev och dess bilagor. Detaljerade lånevillkor finns på Statskontorets webbplats.

Statskontoret gör inga utbetalningar till utländska konton. Företaget måste uppge ett finskt bankkontonummer för utbetalning av låneavbetalningen.

Förskottet är högst 30 procent av den lånefinansiering som beviljats projektet. Den resterande delen av finansieringen betalas på basis av faktiska kostnader, dock så att 20 procent av det beviljade lånet betalas först i samband med slutrapporten och slutredovisningen.

Uppgifterna gällande ditt lån går att hitta via Statskontorets e-tjänst. Via tjänsten får du avgiftsfritt ett kontoutdrag och saldouppgifter om ditt lån och kan kontakta den expert som sköter ditt ärende. Om du behöver betalningstid för förfallna låneamorteringar och räntor, ska du kontakta Statskontoret.

Du kan även kontakta Statskontorets kundtjänst

per telefon: 029 550 2530 vardagar kl. 10.00 – 15.00 eller
per e-post: yritysluotot(at)valtiokonttori.fi

Business Finland betjänar vid låneändringar

Om projektet blir försenat, misslyckas eller om det inte är möjligt att dra nytta av dess resultat i affärsverksamheten, kan du ansöka om ändring av lånevillkoren hos Business Finland.

I första hand erbjuds låntagaren mer återbetalningstid, men i vissa fall kan även det obetalda kapitalet och räntorna på lånet delvis eller helt ändras till understöd. Stora företags lån kan ändras till understöd endast om ett riskvillkor har fastställts för projektet redan vid tidpunkten för beslutet.

Lånet kan inte ändras till understöd, om

  • Företaget inte har återbetalat lån som förfallit och inte har utarbetat eller iakttagit en betalningsplan.
  • På grund av förskott eller icke godkända kostnader har en för stor låneandel betalats ut och mottagaren av lånet har inte ännu återbetalat andelen till statskontoret.
  • Företaget har skatteskulder och har inte utarbetat eller följt en betalningsplan.
  • Företaget saknar förutsättningar för fortlöpande lönsam affärsverksamhet.
  • Det är för tidigt att bedöma ett ekonomiskt misslyckande för projektet. Då kan det vara möjligt att förlänga lånetiden.
  • Företaget har inte beslutat att avsluta utnyttjandet av projektresultaten, till exempel en utvecklad produkt marknadsförs fortfarande eller man har inte fattat beslut om att avstå från industriella rättigheter som utvecklats i ett Business Finland-projekt.

Ansökan om ändring av lånevillkor

Du kan ansöka om ändring i lånetiden med en fritt formulerad ansökan eller en ändringsblankett (endast på finska) i vilken motiveringarna för en förlängning av lånetiden ska framgå. Läs noggrant genom anvisningarna för hur man gör en låneansökan. Skicka ansökan till Business Finland per skyddad e-post.