En växande marknad för företag i alla branscher

Mixed Reality -teknik blandar VR och AR och kan tillämpas i alla branscher. Programmet Mixed Reality var avsedd för alla företag oavsett branschen och företagets storlek.

Program
beskrivning

Den snabbt växande VR/AR-marknadens storlek är cirka 5,5 miljarder dollar. Det har uppskattats att marknaden för dessa tekniker kommer att vara 150 miljarder dollar redan år 2020. Förstärkt verklighet uppskattas vara den första tekniken att skapa betydande affärsverksamhet för företag, även om virtuell verklighet har väckt uppmärksamhet i medierna särskilt vid användning i spel och underhållningssyfte.

Programmet Mixed Reality (2017-2019) uppmuntrade företag att utveckla lösningar och utnyttja virtuell och förstärkt verklighet i sin affärsverksamhet och att öka kompetensen inom branschen i Finland. Utöver finansieringen erbjöd programmet nätverk mellan företag, forskningsorganisationer och övriga offentliga aktörer.

Programmet Mixed Reality var avsedd för alla företag oavsett branschen och företagets storlek.

Målsättningarna av programmet

  • Skapande av världsledande företag i Finland so producerar VR/AR-teknik och innehåll.
  • De finländska företagen är globala föregångare inom utvecklingen och utnyttjandet av VR/AR-teknik. Tekniken används i spel och underhållning samt t.ex. hälsovården och alla de viktigaste industrierna.
  • Det finländska VR/AR-ekosystemet är tätt sammankopplat med andra motsvarande betydande ekosystem i världen.

Programmet Mixed Reality planerades och genomfördes i samarbete med de centrala aktörerna i branschen, FIVR (Finnish Virtual Reality), VR Finland och olika företag.

Vad är Mixed Reality?

'Virtual reality', VR eller virtuell verklighet är en omslutande, immersiv upplevelse som tar användaren till en helt separat virtuell värld.

'Augmented reality', AR eller förstärkt verklighet är en öppen och delvis immersiv upplevelse som kombinerar virtuella element med användarens riktiga värld.

'Mixed reality', MR eller blandad verklighet är en blandning av den riktiga och den virtuella världen. De fysiska och de digitala elementen existerar samtidigt och kan kommunicera med varandra.

Ta
kontakt

Senior Advisor

Jani Jokitalo

+358 50 3544 344Senior Advisor

Kari Korhonen

+358 44 246 4673