Underhållning till en global tillväxtbransch

Programmet Entertainment Finland hjälper finländska tillväxtföretag inom spel, musik och den audiovisuella sektorn att utveckla ny internationell affärsverksamhet.

Beskrivning
av programmet

Medier och underhållning utgör ett snabbt växande globalt affärsområde värt sammanlagt 2 000 miljarder dollar. År 2022 väntas branschen vara värt 2 500 miljarder dollar. Utvecklingen av spelindustrin i Finland på 2000-talet är en fantastisk framgångsberättelse tack vare företag som Remedy, Supercell, Colossal Order och Seriously. Kan samma utveckling upprepas också på andra sektorer inom underhållning?

Programmet Entertainment Finland har som mål att hjälpa den finländska underhållningsindustrin att växa till en internationell framgång. Programmet fortsätter fram till år 2022.

Avsikten är bland annat att:

  • Underhållningsindustrins export fördubblas före utgången av 2025
  • Antalet exportföretag med en omsättning om minst 10 miljoner euro fördubblas före utgången av 2025
  • Skapa internationellt kända framgångsrika varumärken
  • Öka mängden utländska investeringar
  • Gå från enskilda produktioner mot en skalbar internationell affärsverksamhet
  • Överföra bästa praxis till exempel från spelbranschen till företag inom musik- och av-branschen
  • Stärka och förnya värdenätverket inom den finländska underhållningsindustrin
  • Förnya produktions- och distributionsekosystemen genom att utveckla tekniken och affärsverksamheten, t.ex. eSports

Tjänster

Sparrning och inlärning av företag i samma ställning

  • Tillväxt, export, affärsmodeller, finansiering, produktutveckling

Nätverk

  • Evenemang, expertis, kontakter, globalt nätverk, möjligheterna på marknaden

Finansiering

Ta kontakt

Senior Advisor

Olli Sinerma

+358 45 2774 787