Siirry sisältöön
Uutinen 20.06.2017

EU-projektit osana suomalaista älykaupunkikehittämistä

VTT on mukana useassa eurooppalaisessa energiaan, liikkumiseen ja asumiseen liittyvässä smart city -yhteistyöhankkeessa.

VTT:llä on pitkä kokemus monipuolisesta yhteiskehittämisestä niin kotimaisten kuin kansainvälisten kaupunkien ja yritysten kanssa. ’EU-rahoitus on tarjonnut mahdollisuuden inspiroitua ja oppia uutta, sekä vahvistaa omaa osaamista’, kertoo tutkimusprofessori Miimu Airaksinen VTT:ltä. Tällä hetkellä VTT on mukana mm. kahdessa EU:n Smart Cities Lighthouse -projektissa, jossa tavoitteena on kehittää kaupallistettavia, korkean markkinapotentiaalin omaavia energia-, liikenne- ja ICT-ratkaisuja. Ratkaisujen pilottialustoina toimivat kaupungit.

Uusia toimintamalleja ja innovatiivisia älykkään kaupunkiympäristön palveluja edistetään VTT:llä MySMARTLife-, STARDUST, MATCH-UP- ja UNaLab -hankkeissa. Näiden hankkeiden myötä EU-yhteistyö konkretisoituu mm. Helsingissä, Tampereella ja Keravalla.

Älykkäät sähkö- ja lämpöverkot tukevat asukkaan viihtyvyyttä sekä tarjoavat aktiivisen roolin energiamarkkinoilla

MATCH-UP -hankkeessa missä Keravan kaupunki on mukana, edistetään älykkäitä ja vähäpäästöisiä energia- ja liikenneratkaisuja sekä pienen hiilijalanjäljen asumista. Lisäksi hankkeessa kehitetään älykkäitä ratkaisuja helpottamaan arkea ja tukemaan energiatehokkaita valintoja. VTT:n roolina on kehittää ja seurata älykkäiden ja vähäpäästöisten ratkaisujen toimintaa.

Käynnistymässä olevassa STARDUST-hankkeessa VTT tekee yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa, missä keskiössä ovat vähäpäästöistöisen energiajärjestelmän kokonaisvaltainen kehittäminen ja integorointi lähtien vähäpäästöisestä ja uusiutuvasta tuotannosta aina sähköautojen integrointiin ja älykääseen rakennusautomaatioon. Lisäksi hankkeessa kehitetään sähköautojen käyttömahdollisuuksia sekä älykkään liikennevirran kokonaisvaltaista hallitsemista. Myös älykäs kotiautomaatio ja kaksisuuntainen kaukolämpöverkko tulevat olemaan tarkastelussa mukana, ja näiden rinnalla oman, mielenkiintoisen tutkimusasetelman tarjoaa tarkastelu data centerin optimaalisesta hukkaenergian hyödyntämisestä sekä itse data center -rakennuksessa että lämpöverkossa.

MySMARTLife Helsinki parantaa puolestaan energiatehokkuutta ja vähentää liikenteen päästöjä. Hankkeessa VTT tekee yhteistyötä esim. Helenin ja Fourdegin kanssa. Helsingin alueella MySMARTLife konkretisoituu mm. Kalasatamassa, Merihaassa ja Viikissä. Sähköauton käyttöä osana kaupunki-infraa piloitoidaan Suvilahdessa kun taas Merihaan kerrostaloissa tarkastellaan lämpötilan kysyntäjoustoa sekä talo- että asuntokohtaisesti. Tavoitteena jälkimmäisessä pilotissa on välttää tilojen yli- ja alijäähdyttäminen. Älykkäillä sähkö- ja lämpöjärjestelmillä pyritään erityisesti vähentämään energiahukkaa sekä huomioimaan eri tilojen käyttötarkoitus ja käyttäjät (työntekijä, asukas).

UNaLab –luonnonmukaisia ratkaisuja kaupunkiympäristöön

Keväällä 2017 käynnistynyt viisivuotinen Urban Nature Lab (UNaLab) -hanke tuo luonnonmukaisia ratkaisuja kaupunkiympäristöön. VTT koordinoi hanketta, jossa on mukana 29 partneria 12 eri maasta. Keskeiset kaupunkikumppanit ovat Tampere, Genova ja Eindhoven, mutta verkosto ulottuu aina Hongkongiin ja Buenos Airesiin asti.

’UNaLab tuo yleisempien smart city -kehittämishankkeiden rinnalle luonnon. Hankkeessa ei edetä pelkästään digitaalisten ratkaisujen kärjellä, vaikka ne tärkeitä ovatkin, vaan luonnon omia mahdollisuuksia hyödyntäen’, Miimu Airaksinen tarkentaa. ’On erittäin kiinnostavaa lähteä tutkimaan ja testaamaan, miten luonnonratkaisut tukevat kaupunkiympäristöä’, hän jatkaa.

UNaLab:ssa seurataan erilaisten pilottiratkaisujen vaikutusta esim. vesihuoltoon, ilman laatuun ja lämpötilaan. Edelläkävijäkaupungit pilotoivat ratkaisuja esimerkiksi rankkasateiden tai tulvien aiheuttamiin uhkiin. Lisäksi virtaavan veden aiheuttamat maa-aineksen siirtymät pyritään minimoimaan. Ratkaistavia kysymyksiä ovat mm. miten kaupunkikeskustojen ilman laatua voisi parantaa ja miten niiden lämpöpiikkejä voitaisiin estää? Millaiset katupinnoitteet edistäisivät ilmanlaatua ja veden imeytymistä? Miten sadevettä voitaisiin puhdistaa niin, että sen hyötykäyttö olisi monipuolisempaa?

UNaLab:n kokemusten myötä tavoitteena on edistää luonnonmukaisten ratkaisujen tarpeellisuutta ja yleistymistä. Kaupunkilaisten näkökulmasta Miimu Airaksinen summaa hyödyt sekä toiminnallisiin että yleistä viihtyvyyttä ja hyvinvointia edistäviin. Uusien ratkaisujen myötä voimakkaiden sääilmiöiden, kuten rankkasateiden jäljet eivät jää kaupunkiympäristöön, sillä vesimassoja ja suuria vesilätäköitä kaduille ei synny. Luonnonmukaiset ratkaisut tukevat myös kaupungin viihtyisyyttä, ja ovat kaupungeille kustannustehokkaita. Esimerkiksi viherkattojen ja -seinien käyttökustannukset ovat pieniä, eikä niiden uusiminen edellytä suuria investointikustannuksia. Oman keskeisen tulokulman kansalliseen tarkasteluun aiheuttaa kuitenkin Suomen talvi. Näitä mahdollisia haasteitakin ratkotaan UNaLab-kokonaisuudessa.

Lisätietoja

Miimu Airaksinen, tutkimusprofessori, VTT, 040 7704832, miimu.airaksinen(at)vtt.fi

MySMARTLife -hanke