Siirry sisältöön

Energiajärjestelmä vähähiilisemmäksi

Energiatuen tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Energiatuen avulla voi esimerkiksi tehdä energiansäästöön ja -tehokkuuteen liittyviä investointeja tai edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Ajankohtaista

  • Energiatukihakemuspalvelu sulkeutui määräajaksi 31.12.2022 klo 24:00. Uusien ja keskeneräisten energiatukihakemusten lähetys estetään tuolloin Business Finlandin käsittelyprosessin muutoksen sekä energiatukiasetukseen tulevan muutoksen johdosta. Hakemuspalvelu avataan uusia hakemuksia varten uudelleen arviolta 1.3.2023, mutta lopullisesti ajankohta varmistuu vasta helmikuun aikana. Hakemuspalvelun avautumisen ajankohta ilmoitetaan tällä sivulla.
    Käsittelyssä olevista hakemuksista ei tehdä päätöksiä ennen uuden energiatukiasetuksen hyväksymistä!
  • Suuri hakemusmäärä vaikuttaa käsittelyaikaan, joka on noin 2 kk.
  • Hakemuksista puuttuvien tietojen ja liitteiden pyytäminen jälkikäteen hidastaa käsittelyä entisestään.
  • Syväselvityspilotin toteutusta jatkettiin vuoden 2022 lopusta siten, että Syväselvityshakemuksia voi jättää 31.5.2024 saakka. Syväselvitysten tulee päättyä viimeistään 30.9.2024, jonka jälkeen on 4 kk aikaa jättää kustannustilitys ja loppuraportti.
  • Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukea voi myöntää Energiavirasto. Tuelle on määritetty hakuajat. Katso tarkempi tieto Energiaviraston sivuilta: Teollisuuden sähköistämistuki | Energiavirasto.

Energiatuki

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista tai muuten muokkaavat energiajärjestelmää vähähiilisemmäksi pitkällä aikavälillä. Tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen.

Energiatuki on rahoitusta, jonka maksamme organisaatiollenne raportoimienne toteutuneiden kustannusten perusteella. Hankkeen investointikustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa eikä hankkeen koolla ole ylärajaa. Rahoitus on avustusta eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Tukea voidaan myöntää aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin.

Mitä organisaatioltanne vaaditaan?
  • Uusiutuvan energian tuotantoon, energiansäästöön tai energiakatselmukseen liittyvä hanke, jota ei ole vielä käynnistetty.
  • Organisaationne koolla ei ole väliä.
  • Organisaationne on yhteisö tai yritys, joka ei ole maatila eikä toimi kalastus- tai vesiviljelytuotteiden piirissä, ei ole asunto-osakeyhtiö tai asuinkiinteistö eikä sen toiminnan rahoitus tule valtion talousarviosta.

Katso ohjeet rahoituksen hakemiseen